IZLOŽBA SLIKA DADE ĐURIĆA OTVORENA DO 05. JULA

Izložba slika ?uvenog crnogorskog slikara Miodraga Dade ?uri?a (1933-2010 ) iz zbirke Novice Jovoci?a koja je sve?ano otvorena 05. juna u Galeriji Kombank Dvorane bi?e otvorena do 05. jula.

Izložba slika vrsnog i svestranog umetnika, koja je pobudila veliko interesovanje javnosti, bi?e gra?anima dostupna još nešto više od nedelju dana.

Zbrika Novice Jovovi? donosi u izložbeni prostor duh Dadovog slikarstva koje postavlja krajnja pitanja. Kako je u “Dadovoj sablasti postojanja” opisao Branko Kuki?, izme?u  izvora njegovog slikarstva i pitanja koje ono postavlja u današnjem vremenu zjapi ljudski ponor, iskonska provalija iz koje zapomaže ve?no ljudsko pitanje: ZAŠTO?

“Njegovo slikarstvo je, s jedne strane,  povest o ?ovekovoj ludosti, o stradanju zbog te ludosti, i s druge, povest o trijumfu Prirode, o njenom savršenstvu u odnosu na ?oveka, s druge”.

I sam Dado je govorio : „Može se zamisliti da slikarstvo nekud vodi; ono nikuda ne vodi, osim ka vašoj sopstvenoj rupi. To je zastrašuju?i jednosmer. Ono ima ukus fizi?kog bola koji nas izjeda”

Istovremeno, objašnjavao je da je svaka njegova slika odbijanje sveta u kom živi “onoga što danas zovu civilizacija”, ali je i napominjao da je  njegovo slikarstvo „smeša svega”.

U prilog tome govore likovi na njegovim slikama koji kao da su , kako Branko Kuki? navodi, “slu?aj neke uznemirene, pani?ne simbioze svega živog u Prirodi, pa sve to li?i na jedno ogromno klup?e koje se preobražava i kre?e, koje vrišti i stenje, koje se kezi i kiko?e, koje rop?e i cvili, jedna androgina masa koja ?e se samooploditii i iz koje ?e proklju?ati, kao pomama, neka nova vrsta, neki novi porod, obnovitelj starog sveta”.

Dado ?uri?, jedan od najzna?ajnijih crnogorskih slikara, preminuo je 2010. u Parizu u 78. godini, nakon duže i teške bolesti. Prema sopstvenoj želji, sahranjen je na Cetinju, gde je i rodjen 4. oktobra 1933. godine.

?uri? je završio Umetni?ku školu u Herceg Novom i upisao Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Marka ?elebonovi?a, koji mu je pomogao da ode u Pariz 1956. godine. U Parizu je radio u jednom ateljeu litografije, gde je upoznao Žan Dibifea i Roberta Matu, a potom i Danijela Kordijea, koji postaje prodavac njegovih dela. Prvu samostalnu izložbu imao je 1958. u Galeriji “Danijel Kordije”.

Imao je još 1981. retrospektivu u Boburu u Parizu.

Njegova dela se nalaze u mnogim muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama širom sveta. Na Cetinju je 2012. godine u njegovu ?ast otvorena crnogorska galerija umetnosti “Miodrag Dado ?uri?”, a od 2002. godine u tom gradu, u okviru Narodnog muzeja Crne Gore, deluje i Atelje Dado, otvoren u bivšem umetnikovom ateljeu.

U Beogradu mu je veliki omaž priredila i Galerija Haos 2010. godine, koja je ekskluzivnom izložbom njegovih crteža, skicen blokova i gravira, obeležila 15 godina svog postojanja.