JAPANSKA PIJANISTIČKA DIVA POSETILA ADLIGAT

Poznata japanska pijanistkinja Aisa I?iri posetila je Udruženje Adligat, ?ija je postala ?lanica. Muzej knjige i putovanja pod okriljem ovog Udruženja pravi japanski kutak, u kojem ?e biti predstavljen i rad ove zna?ajne umetnice.

Gospo?ica I?iri se, sa svojim izvanrednim nastupima u Tokijskom opera gradu (2010) i Karnegi holu u Njujorku (2017) postavila na svetsku muzi?ku scenu, uz mnoge nagrade koje je dobila i zbog kojih je novinari nazivaju „jednom od najnagra?ivanijih pijanistkinja svoje generacije“.

Pre manje od mesec dana nastupala je u prestižnom Kraljevskom Albert holu u Londonu, što je nedostižan san mnogih. A pre neki dan zasvirala je i u Udruženju za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju Adligat, kako bi se predstavila pred desetak okupljenih ?lanova Adligata.

?lanovi Adligata sa japanskom umetnicom

„Kada pijanistkinja Aisa I?iri sedne na klavirsku stolicu, kada njeni prsti zaplešu po dirkama, tišina se ispuni lepotom koja u?ini da svi prisutni namah postanu deo drugog, lepšeg, elegantnijeg, uzvišenijeg sveta“, kaže Viktor Lazi?, predsednik Adligata.

„Poseban talenat ?ija evropska sofisticiranost, žestoka strast i poetski sentiment stvaraju umetni?ku atmosferu“, tako je u muzi?koj kritici Record Gejitsu predstavio Aisu, a mi smo imali prilike da se uverimo u ta?nost svakog napisanog slova ove re?enice.

Zato ne ?udi da svakim danom njena popularnost u svetu raste, ne iznena?uje veliki broj koncerata na svim meridijanima, uvek u prestižnim koncertnim dvoranama.

Aisa se pojavljuje na naslovnim stranama mnogih muzi?kih izdanja, a tako?e je u?estvovala i u više televizijskih serija, igranih filmova itd. Završila je, izme?u ostalog, Kraljevski muzi?ki koledž u Londonu, ?iji je sada zvani?an po?asni predstavnik. Pokreta? je tokijske internacionalne klavirske asocijacije, u okviru koje organizuje tri festivala u Japanu, Italiji i Srbiji. Pa ipak, najviše je poznata kao „priznata Stenvej umetnica“