JEDNOSTAVNO: VLADA DIVLJAN ŽIVI

 

Teško je opisati koliko je neverovatno da bilo koji i bilo kakav film u srpskim bioskopima živi duže od 30 dana. Tu “?ast” imaju uglavnom ameri?ki blok-basteri i pojedina doma?a hit ostvarenja, kao što je, recimo, Golubovi?ev Otac. 

A da li znate da je film o Vladi Divljanu prikazivan u kontinuitetu 112 dana u Kombank dvorani (nekadašnjem Domu sindikata)? Ne, nije greška: ne govorimo o 12 dana. Govorimo o 112 dana. Bezmalo ?etiri meseca ljudi su dolazili da vide pri?u o Vladi. Šmekeru. Gospodinu.

Vlada je bio ve?iti Petar Pan balkanskih muzi?ara. Ve?iti de?ak. Lep ?ovek u svakom pogledu. ?ovek kog su voleli ljudi: bez obzira na naciju, veru, poreklo, ube?enja.

Videlo se to na koncertu u Sava centru 2018 uprili?enom povodom njegovog 60. ro?endana.

Vidi se to i mnogo puta, bez obzira na datume:

Svakog meseca se u celom regionu održavaju doga?aji i ve?eri posve?ene najvažnijem Idolu. Po?ast su mu odale opštine Be?ej i tamošnje pozorište, koji su pre dve godine ustanovile njegovu nagradu.

I beogradska opština Palilula je njegovim imenom obojila svoj Centar za kulturu.

Neka vam ovih par pesama makar malo ublaži to strašno nedostajanje koje ve? pet godina traje.