JELENA MILENKOVIĆ vam predlaže: ISTORIJA I DRAMA – MOJE ŠOLJE ČAJA

PIŠE: Jelena MILENKOVI?

Moram priznati da sam dobila težak zadatak. Izdvojiti samo pet knjiga kao preporuku za ove dane u kojima smo se obreli,  isprva mi se ?inilo lakim poslom, me?utim, pada mi na pamet bar dvadest koje bih iz  sve snage preporu?ila.

Na po?etku, preporu?ila bih doma?e autore. ?itanjem Veliki?a, Jelene Lenglod, Basare, Stoji?i?a, A.A. Mijovi?, Be?i?a, Miljana Paunovi?a, Svetlane Fuci?, Staše Vukadinovi?… možete samo dobiti sate uživanja u štivu, šta god da izaberete.

Ali, pošto moram da preporu?im samo okrutnih pet naslova, moja lista TOP 5 u ovom momentu bi izgledala ovako:

Alijenista – Kejleb Kar

Jedna od retkih kniga koje sam u poslednjih godinu dana ?itala dva puta, s punom pažnjom.

Istorijski triler prema istinitim motivima, smešten u okvire Njujorka 1896. godine, kada su u Ameriku hrlile reke emigranata, smeštanih u nehigijenska naselja, izrabljivanih, tretiranih gore nego što ameri?ka istorija priznaje.

Susret sa masovnim ubistvima dece njujoršku policiju sa Teodorom Ruzveltom na ?elu, zati?e nespremnu i nezainteresovanu.

Me?utim, Ruzvelt poziva dvojicu drugova sa fakulteta, i…Dalje ne?u otkrivati. Osim što be dozvoljava ispuštanje iz ruku, „ Alijenista“ otkriva mnoge detalje o stvarnom životu u Njujorku krajem devetnaestog veka.

Osinje gnjezdo – Vlada Arsi?

Da li zato što je tema potpuno u skladu sa mojim interesovanjima ili zbog ume?a pripovedanja na bazi dugo sakupljane gra?e, Arsi? je napisao roman koji bi se odmah mogao proglasiti klasikom.

Iako zadire u zakulisne igre našega društva i uloge crkve od Nemanji?a do današnjih dana,  pri ?emu otvara mnoga pitanja za svaki um koji radi po principu razumne sumnje, Arsi? je vešto upleo elemente trilera, ali i neizostavnu ljubavnu pri?u, doduše samo u obrisima, tek da nas održava na površini mutnog jezera kojim je uspešno preplivao, vode?i za sobom ?itaoca.

Prepoznajemo današnjicu, pa nam nije teško da poverujemo i u prošlost. Ne verujem da ima mnogo ?itoljubaca koji nisu  pro?itali, ali ako ima, topla preporuka.

Ležanje na kau?u – Irvin Jalom

Zapravo, svaka Jalomova knjiga je svojevrstan put u središte sebe. Jedan od svetski priznatih psihijatara u svakom svom romanu daje na uvid krivudave puteve ljudske psihe, pakuju?i ih u dramu ?ija nam radnja drži pažnju, pa skoro i ne primetimo da smo na nekoj vrsti kolektivne psihoterapije.

Bez zauzimanja strana niti bilo kakvih sugestija, pisac nam otkriva doga?aje, misli i dileme koje su i naše sopstvene.

U suprotnosti sa trendom popularne psiholigije, Jalom je romanopisac koji ne igra na nepoznatom terenu. ?itaju?i, u rukama ste profesionalca. Maestra ljudske psihe ali i dobrog pisanja.

S ove bande moje gore – Jasenka Lalovi?

U moru modernog književnog izražaja, gde se prepli?u autobiografije, trileri, ljubavni romani ili afirmacije, Jasenkina naracija, tematika kojom se bavi i terminologija minulih vremena vra?a korenima, ne samo potomke crnogorskih žena ?ijim se sudbinama bavi, ve? i nas, pomalo udljenih od vrednosti koje nosimo u genima.

Opisuju?i epohu, ona maestralno uvodi u svet emocija, adeta i ograni?enja, ali i pomeranja granica od strane hrabrijih, kao i ?uvanja korena iz kojeg se ra?aju i bujaju nove mladice.

Naravno, pre ove knjige treba pro?itati prvi deo, „ S one bande moje gore“, jer se tako može dosta nau?iti o životu Crnogoraca iz planinskih oblasti, i Primoraca s druge strane, koji su se tada, kao i sada u mnogome razlikovali.

Fatimina ruka  – Ildefonso Falkones

Povratak u 16. vek, u Andaluziju, pokrajinu u kojoj izbijaju nemiri.

U neprijateljstvu izme?u muslimana i katolika, najdeblji kraj izvukli su mali, obi?ni ljudi i sa jedne i sa druge strane.

Ernando Ruis je sin Mavarke koju je silovao katoli?ki sveštenik, i kao takav, rastrzan je izme?u dve religije, dva naroda, ljubavi za koju se bori, rata, i tradicije u kojoj je odgajan. Teška i potresna porodi?na drama, u istorijski verodostojnim vremenima.

Pišu?i, shvatih da sam uglavnom preporu?ila romane u kojima se pisci bave dvema dimenzijama: istorijom i ljudskom dramom.

Možda zato što je istorija posledica odluka malih ljudi. Kada se vešta pera dohvate ovako ozbiljnog zadatka, nastaju romani koji oboga?uju znanje, dušu i ku?nu biblioteku.