JOŠ JEDAN LEGAT POKLONJEN ADLIGATU

Primabalerina Narodnog pozorišta u Beogradu i Nacionalnog Bavarskog pozorišta u Minhenu, koreograf i pedagog Ivanka Lukateli (1948) odlu?ila je da svoj legat pokloni Udruženju za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju Adligat na inicijativu novinarke Stevanke ?ešljarov.

Domu legata, koji se, uz Muzej srpske književnosti i Muzej knjige i putovanja, nalazi u ovom Udruženju, Ivanka Lukateli je ve? poklonila svoje najzna?ajnije nagrade, dragocene albume sa fotografijama i slike svog oca, poznatog crnogorskog slikara koji se bavio i filmom, fotografijom, scenografijom i žurnalistikom, Antona Lukatela.

„Kada bi me otac upitao šta da mi pokloni za ro?endan, molila sam ga da me slika. Sve te dragocenosti, jednom ?e se na?i u Adligatu i bi?e dostupne hiljadama posetilaca, što me naro?ito raduje“, kaže Ivanka.

Ugovorom koji je potpisan udruženje se obavezalo da se, posle njene smrti, stara ne samo o njenoj zaostavštini ve? i o o?uvanju se?anja na njeno životno delo.

„Pao mi je veliki kamen sa srca zato što sam pronašla ljude i instituciju kojima verujem“, izavila je Ivanka Lukateli odmah po potpisivanju ugovora.

„Ovim velikim korakom zapo?inje formiranje baletskog kutka u Udruženju Adligat, a istorija baleta je kod nas prili?no zapostavljena. Veza koja je ostvarena sa g. Lukateli je duboka, suštinska. Sa toliko zadovoljstva, poverenja i odlu?nosti je zapo?eo naš odnos, da je uspeh garantovan“, kaže Viktor Lazi?, predsednik Udruženja Adligat.

Kao direktorka baleta Lukateli je radila u Srpskom narodnom pozorištu i Narodnom pozorištu u Beogradu. Kao vrhunska balerina gostovala je u skoro svim državama sveta. Jedna je od najnagra?ivanijih srpskih baletskih umetnika. Izme?u ostalog dobila je pet pozorišnih nagrada za najbolja godišnja ostvarenja (Narodno pozorište), nagrade Ljubljanskog Bijenala za najbolje ostvarenje, nagrade za najbolje umetni?ko ostvarenje grada Minhena, Oktobarske nagradu grada Beograda, Nagrade za životno delo Udruženja baletskih umetnika Srbije, priznanje nacionalnog umetnika od Ministarstva kultre Republike Srbije.

Ivanka Lukateli je baronesa, poti?e iz znamenite italijanske porodice ?iji su ?lanovi, izme?u ostalog, i jedan papa, poznati kompozitor Pietro Antonio Lukateli, i jedan poznati fudbaler.