JUBILARNI BELDOCS

Jubilarni, 15. Beldocs festival, jedan od vode?ih dokumentarnih filmskih festivala u ovom delu Evrope, bi?e održan od 11. do 18. maja u Beogradu. 

Na ovom festivalu ?e se u dvanaest programskih celina, premijerno u našoj zemlji, prikazati više od 100 najboljih dokumentarnih filmova danas.

„Ponosni smo što smo za 15 godina kontinuirano rasli, kao festival i kao organizacija. Ove godine, želimo posebno da privu?emo novu publiku, jer znamo da uzbu?enje i strast ka smelim, autenti?nim i kreativnim filmovima koje delimo, može da bude inspirativno za mnoge ljude. Imaju?i u vidu da je žanrovski gledano, dokumentarni film jedan od najbrže rastu?ih i u produkcionom smislu, ali i u pogledu sve ve?e popularnosti, sigurni smo da ?emo ponuditi jedinstveno festivalsko iskustvo“, izjavila je Mara Prohaska Markovi?, direktorka Beldocs festivala.

„Posve?eni smo pronalaženju najboljih aktuelnih filmova, novim medijima i tehnologijama, upoznavanju sa vrhunskim autorima, umrežavanju filmskih stru?njaka, razvoju novih filmova. Želimo da, razvijanjem novih filmskih stvaralaca i autorskih izraza, uti?emo na budu?nost i da napravimo razliku u našem društvu. Radujemo se predstoje?em jubilarnom Beldocs festivalu, koji je jedinstvena prilika da se premijerno u našoj zemlji pogledaju najbolji dokumentarci iz celog sveta“, izjavio je Marko Grba Singh, umetni?ki direktor Beldocs festivala.

Pokrenuta je nova, regionalna platforma, Beldocs +, na kojoj su dostupni dokumentarni filmovi sa ranijih izdanja festivala. VoD platforma Beldocs + lansirana je sa ciljem unapre?enja dostupnosti vrhunskih dokumentarnih filmova što ve?em broju gledalaca, a dostupna je u Srbiji i ostalim zemaljama zapadnog Balkana putem sajta www.beldocs.rs.

Preporu?ujemo na 15. Beldocs festivalu

 

JFK Revisited: Through The Looking Glass u režiji Olivera Stouna. Film prati istragu ubistva ameri?kog predsednika Džona Kenedija i iznosi mnoga dokumenta i svedo?anstva koja potvr?uju da iza ubistva Kenedija stoji ameri?ka obaveštajna služba, CIA.

 

Babi Jar. Kontekst (Babi Yar. Context) i Gospodin Landsbergis (Mr. Landsbergis) u režiji ukrajinskog reditelja Sergeja Loznice. Babi Jar. Kontekst prati nacisti?ki masakr 30 hiljada Jevreja tokom samo tri dana septembra 1941. Mr. Landsbergis je film o “pevaju?oj revoluciji” u Litvaniji na putu ka nezavisnosti od Sovjetskog Saveza i njenom glavnom protagonisti Vitautasu Landsbergisu.

 

Zidovi puni snova (Dreaming Walls), u režiji Ameli van Elmt i Maje Diverdije, prikazuje završetak dugog luksuznog renoviranja legendarnog hotela “?elsi”, ?uvene oaze kontrakulture šezdesetih godina 20. veka i raja za poznate umetnike i intelektualce, kao što su bile Pati Smit, Dženis Džoplin i zvezde Vorholove fabrike.

Festival se održava uz podršku Evropske unije, kroz program Kreativna Evropa, potprogram MEDIA.