KARLO ASTRAHAN: Predlažem vam knjige za koje morate imati ŽELUDAC

Voleo bih da ?itaoci portala Kultura 381 shvate ozbiljno ovo što ?u re?i. Me?u ovih 5 predloga nalaze se romani koji nisu za one ?itaoce sa slabijim nervima, a opet neka pokušaju da pro?itaju ako im sadržaj bude izazvao kolaps sistema prihvatam krivicu.

1. OBOJENA PTICA – JERŽI KOSINSKI – Više puta sam pro?itao ovaj roman, preporu?ivao prijateljima, od njih dobijao pohvale i prekore, ali vama ne?u ništa u kratkim crtama prepri?avati, roman je suviše mo?an da bi vam u par redova prepri?ao, nešto što je neprepri?ivo.

2. ?AROBNJAK – DŽON FAULS – Re?i ?u samo da je taj roman remek delo savreme svetske književnosti, Fauls je pravi ma?ioni?ar re?i, ?udo od romana…

3. SLEPILO – ŽOZE SARAMAGO – Žoze je ?udo od pisca. Jedna mra?na, mu?na pri?a, majstorski napisana, ,ali potpuno adekvatna vremenu u kojem trenutno živimo, u pitanju je virus slepila, više vam ne?u re?i…

4. DŽIMFIŠ – KRISTOFER HOUP – Luda, sumanuta pri?a, mu?na, vreme aparhejda,Džimfiš je u Južnoj Africi: crnac bele puti ili belac sa crna?kim korenima drugim re?ima, ?italac ne?e verovati kroz šta ?e sve pro?i glavni junak, roman je neverovatan…

5. KRALJ PARIZA – GAJ ENDOR – Remek delo biografije, moj subjektivni doživljaj je da niko nikada nije napisao bolju biografiju jednog pisca kao što je to urado GAJ ENDOR sa biografijom ALEKSANDRA DIME…

Naravno moram da pomenem i doma?e pisce i pesnike, ovaj put ih nema na listi , ali moja sugestija ljubiteljima proze i poezije:

?itajte VANJU BULI?A nemojte slušati razna naklapanja kada je Vanja u pitanju; odli?no piše ?ovek.

?itajte VLADU ARSI?A odli?no radi svoj posao kada su istorijski romani u pitanju.

?itajte poeziju, obavezno ?itajte GORANA MATI?A i ALEKSANDRA BE?I?A. Moram da koristim žargon: razvaljuju obojica svojom poetikom…


NAPOMENA: Karlo Astrahan je urednik programa u Biblioteci “Milutin Boji?”, romansijer i pripoveda?. Urednik redovnih programa biblioteke, “Slobodno kod Boji?a”, “Biblioteke u oblacima”, “?ajanka u 7 kod Boji?a” i “Boji?ev poetski kutak”.

Objavio roman „Paganska knjižara“ 2009. godine za „Evro ?unti“ i novelu „Pustolovine Stefana Hajdina“ 2018. za Narodnu biblioteku Zvornik.

Idejni tvorac kultne organizacije „Klub 9“, nastale 2003. godine, koja je izvršila ogroman uticaj na sve kasnije umetni?ke asocijacije multimedijalnog karaktera.

Godine 2011. postao je predsednik Udruženja umetnika Srbije. Osniva? tradicionalnih vajarskih kolonija u Prolom banji, Sokobanji, Lukovskoj banji i Beogradu. Bio je urednik u “Književnoj re?i” i ?asopisu “Kult” sada je jedan od urednika u Fokus vestima