KARMINA BURANA S DAHOM MORAVE

PIŠE: Aleksandar BE?I?

Sigurno se bez predomišljanja može re?i da je 26. jun ove godine ostao duboko urezan u kulturnom životu ?a?ka. Razlog za to je, naravno, koncert na Gradskom trgu, tokom kog su ?lanovi Simfonijskog orkestra i Hora RTS-a pod dirigentskom palicom maestra Bojana Su?i?a izveli nezaboravnu Karminu Buranu Karla Orfa. 

Scenska kantata koju je nema?ki kompozitor stvorio inspirisan istoimenom zbirkom pesama koju su u XII i XIII veku pisali studenti i mladi sveštenici, a koja se danas ?uva u Minhenu, poznata je ne samo ljubiteljima ozbiljne muzike, ve? i (u pravom smislu te re?i) širokim narodnim masama.

To ipak ne zna?i da ovo delo može da izvede svaki orkestar, ili pak svaki hor. Ali, maestru Su?i?u, Simfonijskom orkestru RTS-a i Horu našeg javnog servisa, svakako se taj zadatak može poveriti.

Maestro Su?i? bio je (s pravom) ponosan na ?lanove svog ansambla:

„Daleko od toga da je Karmina Burana laka za izvesti, ona uvek podrazumeva veliki ansambl, veliki hor, veliki orkestar, veoma zahtevne soliste, odnosno zahtevne partove za soliste, svaki put je ona veliki izazov. Nema mnogo ansambala koji su izvodili Karmina Buranu pogotovu ne na ovom nivou, hteo bih to da naglasim ipak, kako izvode ansambli RTS-a”, rekao je Bojan Su?i?, šef dirigent Simfonijskog orkestra RTS-a medijima neposredno pred po?etak koncerta.

?a?ak, nacionalna prestonica kulture u 2023. ovom izvedbom dobila je mnogo. Baš kao što ?e dobiti i tokom jula meseca, kada ?e u gradu na Zapadnoj Moravi zasvirati maestralni Nemanja Radulovi?.

Skeptici i kritizeri bili su sigurno iznena?eni kada su na koncertu ozbiljne muzike u ?a?ku videli nešto više od 2.000 ljudi. I to nam je drago. Nije nam drago što organizatori nisu postavili više stolica, jer su mnoge starije osobe (istina stoi?ki, i po prijatnom vremenu) bez re?i gledale i slušale maestralne muzi?are iz Beograda. Nadamo se da ?e iz toga izvu?i neophodnu lekciju za prvu polovinu jula, kada niški Paganini (kako mnogi zovu Radulovi?a) do?e u prestonicu kulture.