KECMANOVIĆU NAGRADA ZLATNI SUNCOKRET

Vladimir Kecmanovi? je dvadeset šesti dobitnik Vitalove nagrade „Zlatni suncokret“ za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom podru?ju za roman „Kad ?avoli polete“.

Prema mišljenju žirija nagrade „Zlatni suncokret“ u sastavu Dragan Jovanovi? Danilov, Dragan Babi? i Vladimir Gvozden (predsednik), „roman Vladimira Kecmanovi?a se izdvaja zbog smelosti da se otisne u sfere vrlo složenih pitanja struktura i vrednosti našeg sveta u kojem su uloge unapred raspodeljene, a odgovornosti, po lažnoj ali delotvornoj nužnosti, uvek ili previše ?esto preba?ene na pogrešne adrese.

Kroz vrlo zanimljivu narativnu optiku u kojoj glavni junak romana ne progovara, Vladimir Kecmanovi? je odrešio ’?avole’, groteskno-realisti?ke likove savremenog, zagušljivog sveta ?ija je bezobzirnost upravo onoliko velika koliko ?esto se oni pozivaju na ’moral’, odnosno na vlastitu ’bezgrešnost’, zadobijenu zahvaljuju?i nekontrolisanoj pohlepi za novcem i vlaš?u.

„Kad ?avoli polete je subverzivan roman, a subverzivna dela su u današnjem svetu pretpla?ena na pre?utkivanje. Prijatno sam iznena?en odlukom jednog savremenog žirija da nagradi politi?ki nekorektnu knjigu i na tome njegovim ?lanovima od srca zahvaljujem“, izjavio je Kecmanovi?.

„Kad ?avoli polete“ gorka je pripovest u kojoj se sažimaju brojne velike i bitne teme – od suo?avanja pojedinca (inicijalno autsajdera) sa svetom do oceubistva, u celosti protkana referencama na Šekspirovog „Hamleta“, po?ev od kreda istaknutog na naslovnici da „ne ubija onaj koji drži nož, nego onaj kom ostaje imperija“…

Me?u dosadašnjim dobitnicima Vitalove nagrade su: Ivan V. Lali?, Radoslav Petkovi?, Dragoslav Mihailovi?, Goran Petrovi?, Slobodan Vladuši?, Drago Kekanovi?, Enes Halilovi?, Dragan Veliki?.

Nagrada, koja podrazumeva diplomu i nov?ani iznos, bi?e uru?ena krajem februara u Beogradu.