KNJIGA O URGENTNOM CENTRU IZ PERA LEKARA URGENTNOG CENTRA

Šarmantne, smežne, tužne i opasne – takve su pri?e iz Urgentnog centra, koje nam u romanu „Pun pansion“ predstavlja autor Predrag Mitrovi?, na?elnik Postkoronarne jedinice II Urgentne kardiologije Urgentnog centra.

Njegov prvi roman „San urgentne no?i“ doživeo je veliki uspeh i desetine izdanja, po njemu je snimljena i serija, a ?itaju?i ovaj novi, pro?i ?ete kroz kardiologiju Urgentnog centra kao da ste tamo ležali.

Duhovito i zanimljivo, sa dozom ironije, Mitrovi? opisuje kako izgleda život u Srbiji, kako izgleda dan u Urgentnom centru, sa ?ime se suo?avaju ljudi, kako se snalaze lekari, a kako pacijenti. Izme?u ostalog, govori o tome šta se dešava ako vas, po prijemu, odvedu u salu za kateterizaciju srca. Ovaj kratki roman zasmeja?e sve ?itaoce.

„U ustanovi koja radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini, ponovo je no?. ?itaju?i ’Pun pansion’ pro?i ?ete kroz prijemnu ambulantu i salu za hitne zahvate na srcu, do intenzivne nege. Vrhunska usluga je zagarantovana kao u punom pansionu. Tu ne sme biti grešaka, jer su one gubitak ne?ijeg života. Kroz Urgentni centar vas vodi junak ovog romana, doktor Mitrovi?. Ovo su istiniti doživljaji autobiografskog karaktera, puni humora, satire ali i tuge“, rekao nam je autor Predrag Mitrovi?.

Za prvih 100 kupaca knjige „Pun pansion“ pripremili smo i poklon – kompakt-disk sa muzikom koju je autor komponovao i izveo, a inspirisana je li?nostima i pojavama iz knjige.

„Kompakt-disk koji prati roman sadrži ?etiri kompozicije. Kao što postoji muzika iz filma i muzika iz pozorišne predstave, tako sada imamo i ’muziku iz knjige’, što nije ?esta praksa. Ideja mi je bila da ?itaoci i kroz muziku dožive njenu atmosferu knjige“, kaže autor.

Predrag Mitrovi? (1966, Beograd) studirao je medicinu na Univerzitetu u Beogradu, trenutno poha?a Muzi?ku akademiju, Elektrotehni?ki fakultet i Pravoslavni bogoslovski fakultet.

Radi kao na?elnik Postkoronarne jedinice II Urgentne kardiologije Urgentnog centra i Klinike za kardiologiju KCS, direktor Internisti?ke grupacije Urgentnog centra KCS i vanredni profesor na Katedri interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, izme?u ostalih i nekoliko priznanja Me?unarodnog bibliografskog centra iz Kembridža zbog broja objavljenih publikacija (više od 900) iz oblasti medicinskih nauka.

Knjigu „Pun pansion“ možete prona?i od ?etvrtka 20. avgusta u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari www.delfi.rs i na sajtu www.laguna.rs.