KNJIGOM protiv KORONE: Aleksandra Čabraja, književni prevodilac, predlaže ŠTA DA ČITATE

Aleksandra ?abraja je jedna od najboljih književnih prevodilaca u ovoj državi, zahvaljuju?i kojoj smo dobili srpske verzije mnogih kultnih pisanih dela u našoj zemlji. 

Za ovo krizno doba, Aleksandra predlaže da se okrenemo knjizi i daje svoju listu romana za rat protiv korona virusa i dane u samoizolaciji.

Peter Handke, Veliki pad

“Veliki pad obuhvata jedan dan – od jutra do kasnih ve?ernjih sati – u životu ostarelog glumca koji iz predgra?a metropole kre?e u centar da mu predsednik države uru?i prestižnu nagradu. Na tom putu sre?e se sa besku?nicima i imigrantima, potom dolazi do napuštene pruge, gde ga policajci nakratko zaustavljaju zbog sumnje da je terorista. Ništa nije bolje ni kada kro?i u samo srce grada u kojem su ljudi otu?eni i pod pogubnim uticajem savremene tehnologije.”

Margaret Atvud, Svedo?anstva

Svedo?anstva su moderno remek-delo, mo?an roman koji se može ?itati zasebno ili kao nastavak kultnog romana Sluškinjina pri?a. Više od petnaest godina nakon doga?aja opisanih u Sluškinjinoj pri?i teokratski režim Republike Galad zadržao je svoju mo?, ali se naziru prvi znaci urušavanja sistema. U tom sudbinski klju?nom trenutku prepleš?e se životi tri radikalno razli?ite žene. Posledice ?e biti razorne.

Džejn Ostin, Ema 

Prvi put je objavljen u decembru 1815. Kao i u ostalim delima, Ostinova istražuje brige i teško?e žena iz više klase džordžijanske ere; tako?e svojim likovima stvara živahnu komediju naravi. Pre nego što je zapo?ela roman, Ostinova je napisala, “Opisa?u junakinju koja se nikome osim meni ne?e naro?ito dopasti.”

Svetlana Aleksandrovna, ?ernobiljska molitva 

?udesna i potresna knjiga o ?ernobiljskoj katastrofi iz pera dobitnice Nobelove nagrade za književnost. Svedo?anstvo od kojeg se ježi koža, a opet književno delo biblijskog tona, poput savremenih psalama obi?nih ljudi koji su posle ove moderne apokalipse našli re?i mudrosti, samilosti i utehe.

Edvard Raderfurd, London 

“Malo je romana koji nam tako mnogo govore o istoriji modernih ljudi, ili koji odišu takvom blagonaklonoš?u.” Daily Telegraph [London]
„Izuzetan poduhvat… London prati istoriju engleske prestonice od keltskog doba do današnjih dana… Zadivljuju?e.“ The Orlando Sentinel