KOLARAC SLAVI DAN VELIKE DVORANE 4. FEBRUARA

Koncertom Tamare Stefanovi? i Nenada Le?i?a – klavirskog dua – 4. februara 2021. u 19. ?asova bi?e obeležen dan Velike dvorane Kolar?eve zadužbine.

Tamara i Nenad približi?e nam tom prilikom ponovo Posve?enje prole?a Igora Stravinskog. kao i simfonijske igre opus 45 Sergeja Rahmanjinova.

Prvi koncert u Velikoj dvorani održan je 4. februara 1932. godine kada je nastupila Beogradska filharmonija kojom je dirigovao Stevan Hristi?.

Do sada je u dvorani održano preko 18.500 koncerata i nastupilo je 16.200 solista, gotovo 4.000 ansambala sa 1.600 dirigenata. Izvedeno je preko 40.000 razli?itih kopozicija.

Tokom godine, u Velikoj dvorani održi se više od 300 razli?itih muzi?kih programa, resitala, predavanja i sve?anih akademija.

Muzi?kim porgamima tokom godine prisustvuje više od 70.000 posetilaca.

Naredni koncert u Velikoj dvorani Kolarca bi?e održan 13. marta 2021. povodom 100 godina od ro?enja Astora Pjacole.

Tada ?e publici muzicirati Maja Bogdanovi?, violon?elo, Daniel Rouland, violina, Marselo Nisinman, bandoneon, Alberto Mezirka, gitara, Zoran Markovi?, kontrabas, Nataša Kudrickaja, klavir.