KONAČNO KONCERT NA KOLARCU!

Umetni?ki ansambl Ministarstva odbrane “Stanislav Bini?ki” nastupi?e 20. septembra, sa po?etkom u 11 ?asova, u Velikoj dvorani Kolar?eve zadužbine na promenadnom koncertu pod nazivom “Bah 335”.
Na koncertu posve?enom Bahovoj muzici, uz Ansambl “Bini?ki” nastupi?e mladi, ali ve? afirmisani pijanisti i kamerni muzi?ari: Dušan Toroman, klavir, Marija Kova?, flauta i Milena Maleš, klavir.
Ansamblom ?e dirigovati Pavle Medakovi?, a autor projekta je Zlata Maleš.
Koncert “Bah 335” (335 u nazivu koncerta jeste broj godina od ro?enja J.S. Baha) ujedno je prvi nastup Umetni?kog ansambla MO “Stanislav Bini?ki” u zatvorenom prostoru, kao i prvi koncert u Velikoj dvorani Kolar?eve zadužbine, od izbijanja epidemije korona virusa.
Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Kolar?eve zadužbine, po ceni od 200 dinara.
FOTO: Ministarstvo odbrane