KONCERT ORKESTRA MINISTARSTVA ODBRANE NA KOLARCU

Umetni?ki ansambl Ministarstva odbrane “Stanislav Bini?ki” nastupi?e 31. maja, sa po?etkom u 20 ?asova, u Velikoj dvorani Kolar?eve zadužbine na koncertu iz ciklusa Odabrali smo za vas, pod nazivom “Budimo odgovorni, slušajmo klasiku”.
Na programu su Mocartova No?na serenada br. 6, K.239, De-dur i Koncert za flautu i orkestar br.1, K.313, Ge-dur, te Hajdnova Simfonija br.45, fis-mol.
Solisti su iz orkestra Umetni?kog ansambla “Stanislav Bini?ki”: Danica Ili?, flauta, Uroš Kovandži?, violina, Nataša Miloševi?, violina, Slobodan Pavlovi?, viola, Aleksandar Lu?i?, kontrabas i Ivan Gulicovski, timpan.
Orkestrom ?e dirigovati Katarina Boži?.
Besplatne ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarca, a broj mesta je ograni?en u skladu sa epidemiološkim merama.
Osoba za kontakt u Ansamblu je Helena Miloševi? (064 981 44 99).