KONCERTI KULTURNOG ELEMENTA NA YOUTUBE-u

Kulturni element, neprofitna i nevladina organizacija koja se bavi promocijom kulture i mladih umetnika, kao i dokumentovanjem kulturnog nasle?a, pred Novu godinu snimila je koncerte koji ?e se emitovati odmah nakon novogodišnjih praznika na svom YouTube kanalu.

Koncerti koji su snimljeni bi?e emitovani od 20 ?asova po slede?em rasporedu:

Kvintet Elebach

9. januar – Portret Andri? koji je deo tradicionalnog projekta posve?enog našem nobelovcu koji se odvija u njegovom spomen-muzeju, na Andri?evom vencu broj 8, gde se ?uva njegova zaostavština.

U projektu u?estvuje kvintet Elebach (Vladimir Staniši?, klarinet, Ivan Neši?, violina, Vojin Aleksi?, violina, Nemanja Adamovi?, viola, Tamara Rankovi?, violon?elo), kao i mladi glumac Ilija Blagojevi?, student  Fakulteta savremenih umetnosti koji ?ita pripovetke iz zbirke Knjiga, kula, deca. Režiju i koncept potpisuje Tadija Mileti?.

Pijanistkinja Ana Krstaji?

11. januar – Autorski koncert Ane Krstaji? i Juga Markovi?a Mladi i veoma uspešni srpski kompozitori Ana Krstaji? i Jug Markovi? grade svoje karijere u Srbiji i inostranstvu, ali iako su veoma mladi iza sebe imaju zna?ajan stvarala?ki opus. Njihov zajedni?ki autorski koncert osmišljen je kao komunikacija pokreta i zvuka, te su se na sceni pored muzi?ara Jasmine Rakovi? (klavir) i Ane Krstaji? (klavir) našli i igra?i: Mila Stijak, Katarina Bu?i?, Branko Mitrovi? i Jakša Filipovac. Projekat je podržan od strane SOKOJ-a.

Lazarice

13. januar – Lazarice/Ženidba kraljevi?a Marka

15. januar – Pirotska bajka

Lazarice, Ženidba kraljevi?a Marka i Pirotska bajka su ciklus od tri performansa inspirisana bogatom nacionalnom tradicijom i stalnom muzejskom postavkom. U projektu su u?estvovali studenti Fakulteta savremenih umetnosti: Teodora Ga?i?, Teodora Bi?anin, Marija Markovi?, Sara Boji?, Bojana Štrbac, Nina Ze?evi?, Milena Golijaš, Dragana Stojanovi? i Željko Krsti?, kao i ?lanovi kompanije Baleta mladih: Polikseni Kurtanovi?, Lana Migri?, Olja Aleksi?, Sofija Grbi? i Lazar Tiri?. Režiju potpisuje Tadija Mileti?. Muzi?ku sezonu, koja se ve? šestu godinu zaredom održava u Muzeju grada Beograda, podržalo je i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

FOTO: AV team production