KONKURS ZA IZLAGANJE U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA

Kulturni centar Beograda objavljuje konkurse za programe izložbi u Likovnoj galeriji i Galeriji Podroom, koji ?e biti otvoreni do 1. jula 2021. godine. Rezultati konkursa bi?e objavljena na sajtu Kulturnog centra Beograda do kraja avgusta 2021. godine.
Na konkursu za izlaganje u Likovnoj galeriji bi?e razmatrani predlozi svih zainteresovanih stvaralaca, likovnih i vizuelnih umetnika, istori?ara i teoreti?ara umetnosti, ?ije ?e samostalne i/ili autorske projekte iz  oblasti savremene umetnosti, dizajna i arhitekture razmatrati Savet galerije. Zbog  epidemiološke situacije koja je prouzrokovala promenu u izložbenom programu u ovoj godini, Likovna galerija raspisuje konkurs za izložbe u 2022. godini (dva termina) i ostale za prvu polovinu 2023. godine.
S obzirom da je program galerije Podroom zasnovan na izložbenim projektima koji su u najve?oj meri rezultat me?unarodne i regionalne saradnje, o predlozima ?e odlu?ivati Savet sastavljen od kustosa i umetnika iz zemlje i inostranstva.
Kada je re? o izlaganju umetni?kih rad(ova), prednost ?e imati eksperimentalni pristupi, kao i predlozi koji su posve?eni i bave se pre svega pokretnim slikama. Tokom 2022. godine Podroom ?e proslaviti i svoj deseti ro?endan.
Informacije o potrebnim materijalima i uslovima konkursa Likovne galerije možete prona?i na linku https://www.kcb.org.rs/2021/05/konkurs-za-program-izlozbi-u-likovnoj-galeriji/
Detalje o uslovima konkursa Galerije Podroom možete prona?i na linku https://www.kcb.org.rs/2021/05/konkurs-za-program-izlozbi-u-galeriji-podroom/