KONTRAENDORFIN: NOVI HIT ROMAN SVETISLAVA BASARE

Jedan od najvažnijih savremenih srpskih pisaca, Svetislav Basara u svom novom romanu „Kontraendorfin“ duhovito i britko se obra?unava sa srpskom mitomanijom.

Demistifikacija nacionalnih veli?ina i bardova, od Andri?a do ?ilasa, razobli?avanje tobožnjih istorijskih i biografskih kontroverzi, kod njega je uvek u službi izvrgavanja ruglu pogubnog srpskog mentaliteta, ideoloških zanosa i nacionalne megalomanije njegovih nosilaca, ?ije je samouništavaju?e razmere u literarnoj formi uzdigao do groteske i ubojite, bespoštedne satire.

Neiscrpan humor i hiperbola glavna su piš?eva oružja i u ovom romanu, svojevrsnom nastavku „Andri?eve lestvice užasa“.

Da li nam je „hormon nesre?e“ u krvi?

„Voleo bih da izlazak ’Kontraendorfina’, izazove poja?ano lu?enje istoimenog hormona – poznatog samo u endokrinologijama balkanskih naroda. A kako se manifestuje i na šta to li?i, radoznali ?italac se može obavestiti iz opisa eksperimenta sa pacovima u jednom od poglavlja romana“, rekao nam je Basara povodom nove knjige.

Svetislav Basara je dobitnik mnogih književnih nagrada, uklju?uju?i i Ninovu nagradu za roman „Uspon i pad Parkinsonove bolesti“. Njegove knjige su prevedene na engleski, francuski, nema?ki, ma?arski, bugarski, italijanski i makedonski jezik.

„Kontraendorfin“ je nesumnjivo najbolji i najubojitiji u vencu Basarinih romana koje otvara „Po?etak bune protiv dahija“, koji tematizuju maligne i neuralgi?ne ta?ke novije srpske istorije, kulture i politike. Novi roman možete prona?i od ponedeljka 17. avgusta u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari www.delfi.rs i na sajtu www.laguna.rs.