KORONA UBILA BASISTU RIBLJE ČORBE

Miroslav Miša Aleksi?, nasmešeni ve?iti de?ak srpskog roka, umro je jutros od posledica Korona virusa. 

Basista Riblje ?orbe koji je uz Boru ?or?evi?a proveo 42 godine na sceni le?io se od korone u KBC Bežanijska kosa, ali mu se stanje polovinom nedelje zna?ajno pogoršalo, zbog ?ega je preba?en na respirator.

Gotovo da nema vi?enijeg lica srpske rock scene koji se nije oprostio od velikog lafa i tihe eminencije Riblje ?orbe sa re?ima zahvalnosti.

Bora ?or?evi? je ostao bez najve?eg prijatelja, Bajaga bez kuma, Cuki? ne prihvata tužnu vest… YU grupa umesto da proslavi 50. ro?endan – tuguje za velikim prijateljem.

Uz Mišu Aleksi?a mnogi su savladali sviranje na bas gitari…

Njegovih 67 godina života je za mnoge bilo – premalo… U muzici je mogao još mnogo da da…