KRALJEVA INDIJSKA VARIJANTA NA FILMU

U biblioteci Astronomske opservatorije na Zvezdari upravo je snimljena igrana rekonstrukcija ?uvene  šahovske partije velemajstora Svetozara Gligori?a iz daleke 1953. koja ?e biti sastavni deo dokumentarnog filma „Gligori?eva Mar del Plata – Kraljeva indijska varijanta“ o našem najboljem šahisti svih vremena.

Glumci Radomir Nikoli? i Nikola Krneta, zajedno sa maskerkom Draganom Injac, oživeli su likove Svetozara Gligori?a i Miguela Najdorfa.

Izvršni producent filma je Andrija Luci?, igrane delove režira Milan Todorovi?, direktor fotografije je Vladimir Pavi?, a montažer Vladimir Markovi?. Kostinografkinja je Jovana Božovi?. Film je ve? dobio zna?ajnu podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i nau?noistraživa?ku delatnost.

„Neobi?no sam sre?an što imam priliku da istražujem životni put još jednog velikana doma?eg sporta. Život Svetozara Gligori?a je više nego zanimljiv i ne može stati u jedan film. Meni najuzbudljiviji doga?aj iz njegovog života jeste šahovska partija, odigrana  na turniru u argentinskoj Mar del Plati, kada je protiv svog velikog rivala Miguela Najdorfa odigrao novu šahovsku varijantu, u njemu omiljenom otvaranju”, rekao je producent ovog filma, Ognjen Rak?evi?:

„Ta varijanta je ušla u anale šahovske igre, a na svežini nije izgubila sve do dana-današnjeg, jer je veliki šahisti i dalje rado igraju. Produkcija svakog filma podrazumeva zajedni?ki rad i zato sam radostan što su se u ostvarivanje mog sna  uklju?ile moje bliske kolege i prijatelji  i svi oni, daju nemerljivi doprinos ovom filmu u nastajanju. Osim toga, ponosan sam što ?e ovaj film biti i moj doktorat na doktorskim umetni?kim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.“

Ognjen Rak?evi? i Milan Todorovi? ve? su sara?ivali u slu?ajevima dokumentarnih filmova tako?e na istorijsko-sportske teme – Tapavica (2016) i General Svetomir ?uki? (2020); njihov drugopomenuti film ?e uskoro doživeti i beogradsku premijeru – na predstoje?em izdanju Martovskog festivala u Domu omladine Beograda (od 19. do 25. aprila) u selekciji dokumentarnog filma do 50 minuta.

Foto: Promo