KRATKA BAJKA

PIŠE: Aleksandar BE?I?

„Sanjaš mi se“, rekao je i ovlaš dodirnuo po vratu.

„Zašto? Ja sam tu, na javi. Pored tebe. Mislim o istim stvarima. Mirišem te. Živim te. Mi smo jedno“, odgovorila mu je.

„To mi nije dosta“, bio je ozbiljan. „Ne želim da budem bez tebe dok sanjam.“

„Nisi bez mene. Tu sam. Odmah ispod tvog ramena dok sanjaš.“

?utali su i disali jedno drugo.

„Sanjaš mi se“, ponovio je ozbiljno.

„I ti se meni sanjaš“, odgovorila je.

Onda su uzeli jedno drugo.

Potom zaspali. I sanjali se.

Ujutro je otvorio o?i. Nije je bilo.

Ujutro je otvorila o?i. Nije ga bilo.

(Iz zbirke pri?a ALFABET LJUBAVI I SMRTI, oktobar 2020, Liberland Art)