KULTNI DRAMSKI PISAC OBJAVIO KNJIGU PESAMA

Svi smo ?uli za Radovana Tre?eg, uživali smo u bravurama Zorana Radmilovi?a u istoimenoj predstavi, a filmovi „Ko to tamo peva“, „Maratonci tr?e po?asni krug“, „Profesionalac“, „Balkanski špijun“, „Sabirni centar“ mogu se gledati neprestano.

Iza svih njih stoji potpis Dušana Kova?evi?a, ?uvenog dramskog pisca, scenariste, reditelja, komediografa i akademika.

Od sada, njegovom opusu se priklju?uje i knjiga poezije, jedinstvena autobiografska pesni?ka zbirka„Ja to tamo pevam“.

„Ja to tamo pevam“ ne sadrži samo pesme, koje ?e mnogi prepoznati iz njegovih drama, predstava i filmova, nego i komentare, zapise, pa i ?itave pri?e koje se oko tih pesama pletu. Autor sa ?itaocima deli svoje uspomene na okolnosti pod kojim su te pesme nastale i istovremeno ih upoznaje sa njihovim interpretatorima – glumcima, peva?ima, kantautorima – u vreme kada su se pripremale za izvo?enje.

„Knjiga pesama ’Ja to tamo pevam’ napisana je kao se?anje na mojih pola veka bavljenja pozorištem, filmom i literaturom uopšte“, rekao je Dušan Kova?evi?, tvorac stihova ?uvene „Mese?ine“, koja je u izvedbi Gorana Bregovi?a postala hit za sva vremena.

„U tim filmskim, pozorišnim pri?ama ispisane su mnoge pesme i one su bile u mojim fasciklama sa?uvane za dane kad budem imao vremena da ih saberem, odaberem i objavim. To vreme je došlo iznenada u ovom nevremenu kad sam imao vremena da se posvetim toj knjizi. Uz pesme su i pri?e, beleške, anegdote kako su one nastajale, ko ih je komponovao, pevao i glumio, ako su bile samo govorene. Meni je stalo do pri?a iz ove knjige jer su to drage uspomene na rad sa ljudima kojih, nažalost, ve?inom nema. Re? je o našim najboljim glumcima, peva?ima i kompozitorima.“

Podeljena u ?etiri „ciklusa“ („Ko to tamo peva“, „Dvanaest pesama za dvanaest meseci“, „Nije loše biti ?ovek“ i „Iz porodi?nog albuma“), ova zbirka pesni?kih slika (koju je izuzetno duhovito ilustrovao Goran Ratkovi?) podseti?e ljubitelje Kova?evi?evih oporo-humornih i ponekad fantasti?nih komada na opsesije i naravi njegovih junaka, kao i na vreme i prilike kada su Kova?evi?evi komadi i pesme u njima nastajali.

Knjigu „Ja to tamo pevam“ možete prona?i od srede 9. decembra u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.