KUSTOSI NE POSUSTAJU: SPREMITE SE ZA SERIJAL ONLINE PREDAVANJA

U ?etvrtak, 10. decembra u 12 sati na Zoom platformi, u okviru me?unarodnog programa „Šta kustosiranje može/treba da bude“, ruska istori?arka umetnosti i kustoskinja Ekaterina Degot i britanski umetnik i kustos David Riff održa?e onlajn predavanje pod nazivom „Od steirischer herbst do Paranoja TV: kada festival promišlja novi vid svog postojanja“.

 Predavanje ?e se održati uz podršku Austrijskog kulturnog foruma, koji ?e tako?e emitovati predavanje, a ono ?e mo?i da se prati i putem linka na Fejsbuk iventu  i na Fejsbuk stranici Portala za kulturu jugoisto?ne Evrope Seecult.

Tom prilikom, Ekatarina Degot i Dejvid Riff govori?e o kustoskom iskustvu i izazovima sa kojima su se susretali na festivalu savremene umetnosti „steirischer herbst“, koji se od 1968. godine održava svake godine. Usled ograni?enja izazvanih pandemijom,  poslednje izdanje festivala „steirischer herbst“ pretvorilo se u fiktivni medijski konglomerat pod nazivom Paranoja TV, ?iji ?e se program emitovati onlajn do kraja 2020. godine.

Osnovan usred Hladnog rata u regionu na samoj granici sa komunisti?kim Istokom, u zemlji sa nerešenim pitanjima o nacisti?koj prošlosti i desni?arskim krugovima u sadašnjosti, „steirischer herbst” ima zna?ajne sli?nosti sa „dokumentom“, dele?i sa njima sklonost ka malim slovima. Me?utim, kao interdisciplinarni festival bez sopstvenih izložbenih prostora, njegov fokus je ?esto bio na performansima i intervencijama u javnom prostoru, sa snažnim doticanjem politi?kog.

Ekatarina Degot, foto Marija Kanižaj

Ekatarina Degot (1958, Moskva) je istori?arka umetnosti, istraživa?ica i kustoskinja fokusirana na estetska i sociopoliti?ka pitanja u Rusiji i isto?noj Evropi od 19. veka do postsovjetske ere. Petogodišnji mandat na funkciji direktorke i glavne kustoskinje „steirischer herbst“ zapo?ela je 2019. Od 2014. do 2017. godine bila je umetni?ka direktorka Akademije svetske umetnosti u Kelnu. Pored ostalih, kustosirala je 1. Uralsko industrijsko bijenale u Jekaterinburgu (2010, sa Kosminom Kostinasom i Dejvidom Riffom) i bio na ?elu prve Bergenske skupštine sa Riffom (2013). Živi u Gracu.

David Riff, foto Marija Kanižaj

David Riff (1975, London) je pisac, prevodilac, umetnik, kustos i bivši ?lan umetni?ke grupe Chto Delat. Od 2018. godine je kustos u „steirischer herbst“. Pored drugih, ko-kustosirao je 1. Uralsko industrijsko bijenale u Jekaterinburgu (2010, sa Ekatarinom Degat i Kosminom Kostinasom) i bio na ?elu prve Bergenske skupštine sa Ekatarinom Degat (2013). Živi u Berlinu.

Me?unarodni program „Šta kustosiranje može/treba da bude“ (WCSCD) pokrenut je i finansiran 2018. godine u Beogradu kao edukativna platforma koja se bavi pojmom kustosiranja. Od 2020. godine, WCSCD je po?eo da inicira sopstvena kustoska istraživanja i projekte koji bi rešili tu vrstu složenosti, zadržavaju?i obrazovnu komponentu kao srž programa. Celokupan program i serije javnih predavanja inicirala je i organizovala kustoskinja Biljana ?iri?.

Serija onlajn predavanja u okviru programa „Šta kustosiranje može treba da bude“ 2020/2021 realizuje se u saradnji sa Divisions of Arts and Humanities, Duke Kunshan University.