LIFFE: FILMOVI KOJE NE SMETE PROPUSTITI

Trinaesto izdanje Me?unarodnog festivala filmske režije LIFFE održa?e se od 25. do 29. septembra na nekoliko lokacija u Leskovcu i onlajn. Na taj na?in ?e i publika van Leskovca mo?i da uživa u najboljim filmskim ostvarenjima iz regiona nastalim u poslednjoj godini, ali i da se podseti pobednika ranijih festivalskih izdanja u posebnom programu na onlajn platformi. Evo koje filmove nikako ne treba propustiti:

Takmi?arski program

Koncentriši se baba
Pjer Žalica / Bosna i Hercegovina
Uloge: Mira Banjac, Jasna Žalica, Emir Hadžihafizbegovi?, Alma Prica, Jadranka ?oki?, Admir Glamo?ak, Vedrana Božinovi?, Dženita Imamovi? Omerovi?, Branimir Popovi?, Izudin Bajrovi?, Dino Sarija

Radnja filma smeštena je u Sarajevo, u prole?e 1992. godine, nekoliko dana pre izbijanja rata u Bosni i Hercegovini, u jednu vilu u brdu nedaleko od centra grada, u kojoj baba Marija umire. Nju hvata delirijum, bunilo, ona ne prepoznaje sagovornike i pitanje je dana, ako ne i sata, kada ?e umreti. Tako bar kaže Marijin doktor Ranko njenim uku?anima kada do?u u posetu. Porodica rasuta po drugim gradovima, republikama i državama mora se okupiti i pripremiti za ono što sledi. (Ponedeljak, 28. septembar u 21.00)

Selekcija Pobednici
Godina majmuna
Režija: Vladimir Blaževski / Makedonija
Uloge: Igor Angelov, Bereda Reshit, Marija Kohn

Film govori o ?udnovatom prijateljstvu izme?u usamljenog majmuna i upravnika zoološkog vrta, u naopakom svetu tranzicije vi?ene o?ima šimpanze kome polazi za rukom da pobegne iz zoološkog vrta i time postane prkosni heroj na sumornom Balkanu. U središtu ovog zanimljivog, duhovitog, pomalo bajkovitog i duboko satiri?nog filma je majmun Koko, ?iji beg iz zoološkog vrta postaje situacija u kojoj se groteskno ogledaju i prelamaju klju?ni elementi realnosti u kojoj živimo – od okolnostima formiranih me?uljudskih i me?unacionalnih odnosa, preko medijske i politi?ke manipulacije… (Subota, 26. septembar u 17.00)

Nezavisni film
?ovek i Senka
Ema Kruger / Slovenija
Uloge: Marko Mandi?, Loup Abramovici, Nataša Matjašec Rošker

Najvec?a ?ovekova zabluda je njegova iluzija da je slobodan. Novoro?en?e nema izbora, ono je bez njegove volje ro?eno na ovom svetu i kao potpuno nemoc?no bic?e dresirano pomo?u civilizacijskih normi koje su postavili oni koji su u moc?i. Umetni?ko nasilje i estetska domišljatost filma vode gledaoca do spontane transformacije u odnosu na etiku, društvo, prihvatanje i percepciju umetnosti. (Ponedeljak, 28. septembar u 23.00)

Više informacija o programu možete na?i na FB stranici festivala!