LINIJA ŽIVOTA DARKA BAJIĆA NA REPERTOARU MOJ OFF PLATFORME

Doma?e ostvarenje „Linija života“ koje je proglašeno najboljim dokumentarnim filmom u Srbiji, a potom u jeku pandemije oven?ano zlatnom „Remi“ nagradom na prestižnom filmskom festivalu u Hjustonu posta?e od slede?e nedelje deo redovnog repertoara Online bioskopa MOJ OFF

Student slikarstva, zatvorenik zloglasnog nacisti?kog logora KL Mauthauzen upisan pod rednim brojem 106.621 preživljava i pobe?uje smrt na jedinstven i sebi svojstven na?in – serijom crteža Mauthauzen koji, sakrivani tokom zarobljeništva danas predstavljaju svedo?anstvo o mukama zatvorenika logora i zlokobnom ?inu.

Upravo sa?uvani crteži akademskog slikara Miloša Baji?a ?inili su i osnov za nastanak dokumentarnog filma “LINIJA ŽIVOTA” reditelja Darka Baji?a koji ?e u petak, 29. maja biti BESPLATNO dostupan za posetioce Online bioskopu MOJ OFF. Ve? od narednog dana film ?e biti deo redovnog repertoara aktuelnog virtelnog bioskopa.

Film  „Linija života”, o tadašnjem studentu slikarstva Milošu Baji?u kasnijem profesoru na Akademiji likovnih umetnosti ?iji su crteži, nastali tokom zarobljeništva skrivani od nacista, a potom koriš?eni kao dokazi na su?enju odbeglim zlo?incima, proglašen je najboljim dokumentarnim filmom u Srbiji za prošlu godinu, a sada u jeku pandemije  film je na Me?unarodnom filmskom festivalu u Hjustonu (“Worldfest”) nagra?en zlatnom „Remi“ nagradom.

„Nagrada osvojena u Hjustonu nije samo priznanje filmu “Linija života”, ve? i slikarstvu moga oca, profesora Miloša Baji?a – od linije smrti, koja je nastala u Mauthauzenu, do oslobo?ene linije apstrakcije, koja je maštom dosezala do neotkrivenih prostora kosmosa,“ istakao je Darko Baji?, reditelj filma.

Film koji opisuje surovost Drugog svetskog rata, u kojem je ljudski život vredeo onoliko koliko je ?ovek bio sposoban da radi u monstruoznoj mašineriji koncentracionih logora, pozitivno je ocenila i doma?a kritika:

Po mišljenju Miroljuba Stojanovi?a, novinara NIN-a, ovaj film je “istinski trijumf, redak i neponovljiv praznik”:

„LINIJA ŽIVOTA je jedan od vrhunaca srpskog filma u ovoj dekadi.“

Novinarka Politike Dubravka Laki? navodi da „Darko Baji? nudi gledaocu na uvid liniju li?nog i umetni?kog života svoga oca tvore?i razigran, raskadriran, uzbudljiv i emotivno dubok film…Jezik je istan?ano filmski…Veliki raskošni i celovit portretski filmski mozaik života“.

„Darko Baji? svojim filmom „Linija života“ daje umetni?ki najzna?ajniji i najve?i pomak u srpskoj dokumetaristici u poslednjih nekoliko decenija“ iz obrazloženja, Beldocsa, koji je filmu dodelio Po?asnu diplomu.