LJUBAVNICI POLIGLOTE: ROMAN KOJI REDEFINIŠE POLOŽAJ ŽENA MEĐU PISCIMA

Smederevska zdava?ka ku?a Heliks je objavila roman švedske autorke Line Vulf, “Ljubavnici  poliglote” u odli?nom prevodu Nikole Periši?a.

Ovaj roman je izuzetno zana?ajan u procesu redefinisanja položaja žena, a posebno kada su u pitanju autorke književnih dela i njihova percepcija me?u književnom kritikom.

Lina Volf (1973) živela je i radila u Itaiji i Španiji. Tokom godina koje je provela u Valensiji napisala je zbirku kratkih pri?a “Mnogi ljudi umiru kao ti”. “Bret Iston Elis i drugi psi”, njen prvi roman, dobio je prestižnu književnu nagradu Magazina Vi i našao se u užem krugu za nagradu Švedskog radija za roman godine.

“Ljubavnici poliglote” su njen drugi roman.

Lina je svojim romanom “Ljubavnici poliglote” oštro i bez ustru?avanja dotakla teme koje su od po?etka 20. veka aktuelne u svetu književnosti: da li je pisanje isklju?ivo „muška stvar“, da li su muškarci privilegovani u tom pogledu, šta zapravo jedna žena kao književnica može druga?ije ili bolje da kaže, odnosno napiše.

Roman je podeljen je u tri celine, ispri?ane s tri razli?ite ta?ke gledišta. Sva tri dela romana preklapaju se i povezuju na razli?ite na?ine, iako su naizgled samostalne celine.

U fokusu njenog romana je Maks, uobraženi, navodno genijalni pisac ?iji pogledi na život korespondiraju sa seksizmom i šovinizmom. Njegovo remek-delo u rukopisu dolazi do psihoti?nog književnog kriti?ara Kalista i na ?udan na?in biva povezano i sa Elinor, usamljenom ženom koja se preko internet stranice za upoznavanje spaja s Kalistom.

Prvi deo prikazuje Elinor, ženu prili?no mra?ne ljubavne istorije. Ona otkriva da je najvažnije ne biti sam, i stoga se upušta u veze s problemati?nim muškarcima koje upoznaje preko interneta. U mladosti je od svoje prve ljubavi nau?ila da se bije, i bila pripadnica svojevrsnog ilegalnog borila?kog kluba. Zatim je bila u vezi s pateti?no sentimentalnim alkoholi?arem. I kona?no, upušta se u seksualno nasilnu vezu s Kalistom. Njena klju?na funkcija u ovom romanu je ta što je kao osvetu svom ljubavniku spalila jedini primerak Maksovog rukopisa.

Njen lik je bled, karikiran, neispunjen, skiciran. Ona je predstavnica svake žene u o?ima zadrtog patrijarhalnog muškog sveta – bez interesovanja, bez zaposlenja, bez individualnosti. Idealna, pokorna ženica koja dane provodi u ku?i, ?ekaju?i svog muškarca da se vrati iz svog velikog sveta. Odakle poti?e Elinorin mazohizam i njena privla?nost prema nasilju. Od nje zapravo više saznajemo o Kalistu nego o njoj samoj.

Drugi deo romana prikazuje Maksa, njegovu opsesiju Mišelom Uelbekom, njegov samoživi i seksisti?ki pogled na žene, njegov neskladni odnos sa suprugom koja je opsednuta Ni?eom. Maks ima u mašti sliku svoje idealne žene i kaže da je to ona koja bi ga razumela na svim jezicima sveta, ljubavnica poliglota. Me?utim, jedino što uspeva je da upozna i zavede samoubila?ki nastrojenu sredove?nu recepcionerku kojoj slama srce, a o svojoj idealnoj „ženi poligloti s velikim belim grudima koje mirišu na mleko“ može samo da piše studiju.

Lina Vulf ne voli svog junaka Maksa, i namera joj je da ga ni ?itaoci ne zavole. On je mizogini, surovi i histeri?ni junak koji se prema svim ženama, stvarnim i fiktivnim, odnosi sa dozom prezira, nadmo?i i besa. Autorka ne razvija ni Maksov lik detaljno, te empatija prema njegovom karakteru kao da nije ni mogu?a. Svi njegovi dijalozi sa ženama, o pisanju i jeziku, predstavljaju svojevrsno nadmudrivanje i ube?ivanje. On tvrdi da ne piše o seksu, ve? o ljubavi, a sagovornica mu odgovara da svi muškarci pišu samo o seksu, i to iz perspektive heteroseksualnog, belog muškarca. Stereotipna i nepromišljena izjava samo je jedna u nizu koja problematizuje položaj žene i njenu ulogu u društvu. No, tre?i odeljak romana, koji govori o Lukreciji, unuci jedne od Maksovih ljubavnica, dovodi nas do detaljnijih i filozofskijih pogleda na re?enu problematiku jezika i pisanja uopšte.

Lukrecija je mlada plemkinja, koju je baka nau?ila da „samo jezici mogu ženu osloboditi okova i dozvoliti im da se nadmudruju“. Me?utim, svi jezici koje ona poznaje nisu dovoljni da se razume s Maksom. Ona, kao i njena majka i baka, ipak intuitivno znaju da jezici nisu rešenje, jer ako ih ?ovek nau?i previše, on zaboravi da konstruktivno misli na svom maternjem jeziku. Stoga, Maksov poliglotski projekat u o?ima žene predstavlja ?istu banalnu maštariju. Osuje?ena ideja u za?etku, završava kao rukopis u vatri. Toliko poštovanja autorka ukazuje svom narcisoidnom junaku, i time posredno šalje poruku svim mizoginim autorima na svetu.

Lina Vulf je duhovita i zanimljiva, promišljena i odlu?na autorka. U ovom „olujnom romanu“ autorka istražuje haoti?no savremeno društvo, strahove od otu?enja i posledice modernog na?ina komunikacije. Napisan osvežavaju?im i sirovim stilom, on prikazuje ironi?an i donekle o?ajan pogled na svet sasvim prose?nih ljudi. Smešan, iznena?uju?, inteligentan i privla?an roman, pun nepredvi?enih okolnosti, baš poput života.