LOVIŠTE KATARINE NIKOLIĆ: TRILER KOJI SE ČITA U DAHU

Arete predstavlja nešto novo u doma?oj književnosti. Kvalitetno napisan napeti triler koji ?ete pro?itati u jednom dahu – Lovište Katarine Nikoli?.

Atmosfera neizvesnosti koja vlada ovim romanom poti?e od neraš?iš?enih ra?una iz prošlosti.

Kad se bivši novinar vrati u selo u kojem je živeo kao mladi?, naizgled miran seoski život se odjednom uzburka.  Situacija se pogoršava nestankom osmogodišnjeg de?aka, lov?evog sina.

Optužbe su pale, puške su uperene, ali krivca još uvek nema. Lovište postaje savršeno mesto za ovu igru ma?ke i miša.

Ko je lovac, a ko lovina?

Da bi pronašli odgovor,  svi prisutni preispituju svoje živote.  A vreme isti?e, jer de?ak mora da bude prona?en pre nego što sneg prekrije sve tragove.

Ovaj jezivo realisti?an roman sa elementima toka svesti živo i precizno prikazuje anatomiju jednog zlo?ina. Lišena suvišnih detalja, ovo je drama situacije koja nas tera da sami tragamo za onim što nije tu.

Lovište je pri?a o opsednutosti i  osveti, o okida?ima u nama koji strpljivo ?ekaju svoj trenutak i o prošlosti koja nikad ne pro?e.