LUTKE KOJE DECI ŽIVOT ZNAČE

Tre?eg dana Me?unarodnog festivala pozorišta za decu Subotica, u takmi?arskom programu izvedene su predstave Bambi” Pozorišta za decu Kragujevac i Guli” Galilejskog multikulturnog pozorišta iz Izraela.

Predstava Bambi“ izvedena je na Sceni „Jadran“ Narodnog pozorišta. Ovu autorsku adaptaciju lirskog romana koji je pre skoro jednog veka napisao Feliks Salten, prati muzika svirana uživo na nekoliko perkusija. Predstava govori o odrastanju i upoznavanju sveta malog jelena, a mlada publika je sa njim proživljavala njegovo detinjstvo, radosti i poteškoc?e odrastanja.

Prizor iz predstave Bambi pozorišta za decu Kragujevac

„U predstavi se bavimo odnosom ?oveka i prirode na vrlo aktuelan na?in. Svedoci smo toga da ljudi sve manje vode ra?una o prirodi, da je podrazumevaju i da je ne ?uvaju. Predstava se najviše time bavi, samo kroz jednu poznatu pri?u, jasnu deci. Sve je napravljeno od prirodnih materijala i trudimo se da odslikamo to o ?emu pri?amo u predstavi, tako da ona ima ?ar nekog odlaska u prirodu“, istakao je glavni glumac Miloš Milovanovi?.

Pred po?etak predstave, u De?jem pozorištu Subotica otvorena je i izložba lutaka Pozorišta za decu Kragujevac, koja ?e biti dostupna posetiocima svakog dana do zatvaranja festivala 24. septembra.

Predstava „Guli” izvedena je u De?jem pozorištu Subotica, a u ovom ostvarenju istoimeni glavni junak mora da ostane kod svog, gotovo gluvog i nemog dede preko no?i, dok se baka ne vrati. Izuzetno ga brine dedino stanje i ne zna kako da se ophodi sa njime. Me?utim, deda mu daje veoma poseban poklon koji osloba?a Gulijev svet mašte i pomaže mu da se stvarno upozna sa dedom.

U ovoj predstavi nema klasi?ne poruke, ona je više poput iskustva. Sadrži puno imaginacije, dosta se stvari dešava. Može se re?i da je jedna od poruka kako se dobro provesti bez gledanja u ekran, igranjem i maštanjem”, pojasnio je Pablo Ariel, jedan od dvoje autora predstave. Važno nam je da deci damo mogu?nost da i oni budu kreativni, da razumeju i zamisle šta se dešava u predstavi. Kada deca gledaju TV ona su pasivna i primaju doživljaje sve vreme. Mi radimo suprotno od toga – dajemo im male inpute, a onda oni moraju da budu kreativni tokom predstave. Publika je na taj na?in mnogo prisutnija”.

Guli: predstava o ljubavi dede i unuka

U utorak je za 17 ?asova u Hotelu Patria zakazana promocija 14. broja ?asopisa za lutkarsku umetnost NITI  (izdava?: Pozorišni muzej Vojvodine) i Zbornika radova Pozorište za decu – umetni?ki fenomen” (knjiga 11, izdava?: Otvoreni univerzitet Subotica, Me?unarodni festival pozorišta za decu Subotica, Pozorišni muzej Vojvodine). U filmskom programu je u 17 ?asova na repertoaru bioskopa Eurocinema ostvarenje Moja porodica i vuk” u režiji Adrije Garsije.

?etvrtog festivalskog dana, u sredu 22. septembra, na Sceni Jadran” Narodnog pozorišta bi?e izvedene dve predstave u takmi?arskom programu: Tri puta kralj” nema?kog Pozorišta Gruene Sosse (12h) i Pe?a i vuk” Dje?ijeg pozorišta Republike Srpske (16h).

Otkazana je predstava Lutkarskastrastpremakraljuliru” Karabaska Teatra iz Rusije, koja je trebalo da bude izvedena u dva termina, 22. septembra i 23. septembra u 12 ?asova u Pozorištu Deže Kostolanji”.

U sredu ?e, u Hotelu Patria u 17 ?asova, biti održano i predstavljanje publikacije 70 godina mladih: Pozorište mladih Sarajevo” Dubravke Zrn?i?-Kulenovi?, a u istom terminu u bioskopu Eurocinema, publika ?e mo?i da pogleda film Avanture Bigfoot porodice”.

Svi programi na Me?unarodnom festivalu pozorišta za decu su otvoreni za posetioce i besplatni.

Foto: Dejan Vukovi?