MAGIJA MOZAIKA U UZUN MIRKOVOJ

Mala galerija ULUPUDS-a u Uzun Mirkovoj otvara 22. oktobra svoja vrata mozaiku malog formata. U pitanju je autorski projekat Petra Vujoševi?a koji se odvija po 16. put. 

Ovoga putra svoja dela predstavi?e 44 autora iz  Bugarske, Argentine, Severne Makedonije, Rusije, Crne Gore, Izraela i Srbije.

Atraktivni izlaga?ki prostor Male galerije ULUPUDS-a omogu?ava blizak kontakt i intiman doživljaj, koji je neophodan  za dela ovog formata (do 25 x 25 cm). I u ovako ograni?enom formatu može se sagledati sva dubina pojedina?nih umetni?kih praksi, od onih klasi?nih, figurativnih do raznih tendencija i eksperimenata savremenog mozaika.

Lili Bunyik-Eros

Tokom proteklih 15 godina je na ovim izložbama u?estvovalo skoro 300 autora iz dvadesetak zemalja. Ostvareno je ne samo me?usobno upoznavanje raznih mozai?kih scena i mnogih interesantnih stvaralaca, ve? je došlo i do preplitanja i kreativnog mešanja i uticaja jednih na druge. Tako je savremeni mozaik dobio jedan novi podsticaj i uzlet ne samo u Srbiji nego i znatno šire.

Na izložbi ?e se, kao i prethodnih godina, dodeliti nagrada za najuspešnije.

Tokom trajanja  izložbe u galeriji bi?e organizovana i radionica mozaika. Zainteresovani se mogu prijaviti na kontakt telefon (063/72 44 003) ili na mejl: mozaik.malog.formata@gmail.com

NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Milica Raši?, STONE MARBLE