MAJSKA IZLOŽBA ULUPUDS-a U ZGRADI KLUZ-a

 Ovogodišnja 53. Majska izložba ULUPUDS- a, održa?e se od 27. maja do 13. juna 2021, u prostoru suterena bivše zgrade “Kluza“ u Resavskoj 34. Izložbu ?e otvoriti predsednica ULUPUDS-a g?a Lidija Jovanovi?. Otvaranju ?e prisustvovati gosti iz zemlje, regiona i inostranstva. Tom prilikom umetnica Tonka Alujevi? iz Splita ?e izvesti performans “STAVI PRST U MORE I KONEKTIRAJ SE SA CILIN SVITON.”

Tema 53. Majske izložbe ULUPUDS -? UVID 21 osmišljena je kao završna etapa i meta – vizura trilogije izložbi koja je inicirana sa Udahom, kao primarnim životnim impulsom, koja je potom razra?ena Umetni?kim Prevratom u buntovnom, eruptivnom stadijumu, a sada predstavlja opsežnu dubinsku analizu stanja i doživljaja neposredno pred, tokom i na zalasku epidemijskog dejstva.

Glavni program obuhvata ostvarenja 105 umetnika iz razli?itih sfera primenjenih umetnosti. Nametnuta izolacija i zanemarena socijalizacija dovode do uprizorenja raznorodnih preispitivanja stvarnosti, kao i kreiranja mikro konstelacija. Dolazi do izražaja elasti?na i kreativna priroda umetnika, koja im omogu?ava ne samo da se adaptiraju na nove uslove, ve? i da istaknu zna?enje kolektivnih iskustava. Umetnici promišljeno odražavaju ofanzivne i defanzivne manevre koje preduzimaju da bi se izborili sa konsekvencama aktuelnih životnih okolnosti. Sti?emo uvid u suptilne psihološke konfiguracije. Kompleksna doživljajna polifonija radova aludira na pobu?ivanje empatije.

Fotografija o?evidno dominira u ovogodišnjoj izložbenoj postavci. Preovla?uju?i misaoni konstrukti kre?u se u opsegu degradacije ljudskosti. Domen arhitekture pokriva 6 projekata kreativnih intervencija u mikroambijentalnim višenamenskim celinama. Regionalni program obuhvata diverzifikovane kriti?ke i introspektivne radove 6 umetnika iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i  Crne gore. Odabrana su ?etiri video rada umetnica koje koriste video radove kao medijum intimnosti i kontemplacije.

U okviru prate?ih manifestacija 52. Majske izložbe održa?e se izložba dobitnice Velike nagrade 52. Majske izložbe, Marine Kocareve Ranisavljev u Galeriji Singidunum, Mini simpozijum, multimedijalna predavanja, filmske projekcije i prezentacije.

Svi prate?i programi ?e se održavati u skladu sa preporukama Kriznog štaba o poštovanju bezbednosnih mera u cilju suzbijanja epidemije. ULUPUDS poziva sve posetioce da nose maske i održavaju neophodnu distancu, kako bi se predupredilo širenje virusa.