MALI KORAK KA SPASAVANJU SAVREMENOG PLESA U SRBIJI

Stanica Servis za savremeni ples i regionalna mreža Nomad Dance Academy koja postoji od 2005. godine, dobitnici su jednog od 13 grantova programa „Ja?anje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana“, koji je Kreativna Evropa prvi put raspisala za ovaj region.

Izabrani projekat “(Non)Aligned Movements – Strengthening contemporary dance in Western Balkans” je rezultat dugogodišnjeg rada mreže na razvoju i afirmaciji nezavisnih savremenih plesnih scena Balkana i ja?anja autenti?nih kriti?kih pristupa aktuelnim politikama za ples. Radi se o jednom od samo dva izabrana projekta na kojima je nosilac iz Srbije. 

“Ovo je rezultat dugogodišnjeg napora Stanice da afirmiše istraživa?ki, transdisciplinarni, ali i kriti?ki pristup svetu plesa i politikama koje ga ?esto ograni?avaju. Poslednjih nekoliko godina u našoj zemlji potpuno je ugušena nezavisna plesna produkcija što je odmah bilo vidljivo u nestanku plesnih doma?ih novih radova na doma?im i stranim scenama”, rekla je Marijana Cvetkovi?, osniva?ica i menadžerka Stanice Servisa za savremeni ples:

“Projekat (Non)Aligned Movements treba da pokaže da je budu?nost rada u plesu upravo u saradni?kim, eksperimentalnim, otvorenim formama produkcije i transdisciplinarnim saradnjama sa drugim vrstama institucija. Ogromno znanje koje ?e proizvesti projekat moglo bi biti osnova potpuno novih politika za ples, ali i za regionalnu saradnju”.

Projekat ?e u naredne ?etiri godine omogu?iti bolje uslove rada za plesne umetnike koji su sistemski skrajnuti u svim zemljama našeg regiona, kroz edukaciju, rezidencijalne programe, produkcije, festivalsku promociju i posebno kroz stvaranje otvorenog digitalnog plesnog arhiva u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti Metelkova u Ljubljani.

Novitet u radu mreže bi?e godišnje letnje škole (u Beogradu, Skoplju i Berlinu) koje ?e omogu?iti transdisciplinarne programe komplementarne svetu plesa (kustoske prakse, ples u muzeju, ples i univerzitet) kao platforme za istraživa?ke projekte u savremenom plesu.

Ovaj program se realizuje u saradnji sa nekoliko univerziteta – Univerzitetom za ples i cirkus iz Stokholma, Institutom za pozorišna istraživanja iz Gisena, Akademijom dramskih umjetnosti iz Zagreba, Univerzitetom u Skoplju i drugima. 

Partneri Stanice su Lokomotiva iz Skoplja, Nomad Dance Academy Slovenija, Nomad Dance Academy Bugarska i Tanzfabrik iz Berlina.

Stanica Servis za savremeni ples osnovana je 2005. godine kao inicijativa savremene scene plesne i izvo?a?ke umetnosti u Srbiji.

Njeni glavni ciljevi su ja?anje umetni?ke zajednice, njeno strukturisanje i prepoznatljivost me?u razli?itim akterima u oblasti umetnosti, kulture i obrazovanja na Balkanu i na me?unarodnom nivou.

Stanica je jedan od osniva?a i ?lan Nomad plesne akademije, Druge scene – beogradske platforme nezavisne umetnosti i kulture (od 2006) i Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (od 2011).

Foto: Promo