MEHTA ODUŠEVLJEN BEOGRADSKOM FILHARMONIJOM

Ve? nakon javno izre?enog oduševljenja najve?eg svetskog dirigenta, Zubina Mehte, muziciranjem beogradskih filharmoni?ara, bilo je jasno da ?e koncert u petak uve?e biti prava poslastica koju su retki sre?nici mogli da gledaju direktno iz sale. 

 

“?ekam sa oduševljenjem da po?ne ve?erašnji koncert. Zbog ?ega? Zbog toga što su oni postali jedan od velikih evropskih orkestara. Treba da budu priznati svuda u Evropi i u svetu. Njihov šef dirigent Gabrijel Felc je uradio izvanredan posao u poslednjih nekoliko godina. Ne mogu da se prepoznaju u odnosu na pre. Ja kao dirigent sam veome sre?an svaki put kad se vratim. Svi treba da podrže veli?anstvenu Beogradsku filharmonija”, rekao je u petak, nakon generalne probe Mehta.

I zaista – bilo je veli?anstveno.

U to su se donekle uverili i oni koji su pratili koncert preko malih ekrana.

Beogradska filharmonija je oborila publiku s nogu maestralnim izvo?enjem simfonija Betovena i Bramsa.

A onda je usledio ogromno iznena?enje za svetskog velikana. Desetominutne staja?e ovacije ispratile su ga nakon nastupa koji se krupnim slovima upisao u stranice kulturne istorije Srbije.

Beogradska filharmonija se zahvalila svom velikom, voljenom prijatelju na podršci priredivši mu nesvakidašnje iznena?enje.

 

Na desetine horskih peva?a „sakrivenih“ u publici su na znak Ivana Tasovca, direktora Filharmonije, odjednom po?eli da pevaju „He’s a jolly good fellow“ – pesmu koja se peva izuzetnim ljudima u posebnim prilikama. Melodiju su filharmoni?ari nastavili na svojim instrumentima kao i publika u prepunoj dvorani tako da se orio Kolarac pred dirnutim Mehtom. 

Gigant muzi?ke scene, jedinstveni Mehta, bio je oduševeljen iznena?enjem kao i filharmonijskim izvo?enjem.

FOTO: Marko ?OKOVI?
VIDEO: Beogradska FILHARMONIJA