MIKS DŽEZA I KLASIKE NA KONCERTU BEOGRADSKE FILHARMONIJE

Šef-dirigent Gabrijel Felc ponovo je pred Beogradskom filharmonijom u petak, 19. novembra na Kolarcu, od 20?. Program je u znaku neobi?ne kombinacije džeza i klasike, a publika ?e imati priliku ponovo da ?uje pijanistkinju Aniku Trojtler.

Jedna od najperspektivnijih pijanistkinja mla?e generacije, Anika Trojtler, po tre?i put nastupa sa Beogradskom filharmonijom.

Njeni prethodni dolasci bili su vezani za nepredvi?ene okolnosti budu?i da je Anika herojski “uskakala” u termine umetnika, spre?enih da nastupe u ranijim filharmonijskim sezonama.

Pijanistkinja je ostavila izuzetan utisak kako kod publike tako i kod filharmoni?ara, a nakon Klavirskih koncerata Klare Šuman i Mocarta, ovoga puta izvodi  monumentalni Bramsov Koncert broj 2.

Koliko je Filharmonija furiozna, muzi?ari ?e pokazati u izvo?enju dela švajcarskog kompozitora Rolfa Libermana, pod nazivom “Furiozo”.

Iako premijerno izvedeno pre više od sedam decenija, ovaj miks džeza i klasi?ne forme još uvek predstavlja ekstravaganciju i pravu poslaticu za ljubitelje modernijeg i ritmi?nog zvuka.

Nastup šefa-dirigenta Gabrijela Felca i Beogradske filharmonije, kruniše Štrausova maestralna simfonijska poema Smrt i preobraženje, u kojoj kompozitor muzikom efektno do?arava dramu poslednje ?ovekove bitke, smrt i spasenje duše. Ulaznice za koncert su u prodaji od ponedeljka 15. novembra na filharmonijskoj biletarnici kao i onlajn.

FOTO: Marko ?OKOVI?