MILAN LANE GUTOVIĆ (1946 – 2021)

Zapravo je sada svejedno da li je Srbija ostala bez gluma?ke gromade kakva se teško može ponoviti zbog kovida, upale plu?a, raka, srca, stresa, sveopšteg zaga?enja. Ostaje samo posledica: Laneta Gutovi?a više nema. Napustio nas je onako kako je i živeo: svojeglavo, pomalo nam?orasto, gotovo umetni?ki, beskrajno šarmantan i inteligentan. 

Kada je sredinom avgusta hitno primljen na VMA zbog problema sa disanjem, ve?ina ljudi iz kulturnih krugova bila je iznena?ena: znalo se da se Lane – zbog svojih hroni?nih kardioloških problema i stentova – ozbiljno ?uvao u vreme pandemije.

U škrtim izjavama lekara moglo se pro?itati da se “najverovatnije radi o post-kovid sindromu”.

Ali danas to više nije važno.

Jer ga više nema.

Nema ?oveka koji je umeo istovremeno da nasmeje obi?nog seljaka i ?lana Akademije nauka i umetnosti. Nema glumca koji je mogao da pri?a deci o pustolovinama, a da iste ve?eri igra ulogu Kamija Sandebiza u Bubi u uhu.

Nema jednog od retkih glumaca koji je umeo da “šmira” tako maestralno da od toga napravi svoj stil glume.

Nema jednog retko obrazovanog ?oveka u ?ijoj glavi se krila ?itava biblioteka pro?itanih knjiga.

Milan Lane Gutovi? je umro.

Iza sebe je ostavio na stotine uloga u pozorišnim predstavama, TV dramama, serijama i filmovima. Iza sebe je ostavio i sve mogu?e gluma?ke nagrade koje je osvojio na pozorišnim i filmskim festivalima.

Milan Lane Gutovi?. Glumac koji je daskama koje život zna?e, televizijskom ekranu i filmskom platnu poklonio više od pola veka svog života. Sada je na putu ka nekoj novoj sceni, na kojoj ?e, sigurno, pred odabranom publikom igrati svoj kabare.