MILENA MARKOVIĆ DOBILA NINOVU NAGRADU

Knjiga Deca autorice Milene Markovi? dobitnik je 68. Ninove nagrade za najbolji roman, objavio je žiri koji su ?inili književna kriti?arka Marija Nenezi?, pesnik Branko Kuki?, književnik Ivan Milenkovi?, pesnik Marjan ?akarevi? i novinar Teofil Pan?i?.

Roman Deca, u izdanju ku?e “Lom”, govori o jednom životu koji je, kao i svaki život, sa?injen od više života, te sada sve te živote na okupu drži pri?a ispri?ana u stihovima, bez znakova interpunkcije i bez velikog po?etnog slova, navedeno je na proglašenju.

“Bavila sam se epohom i svetom koji je zauvek nestao. Ne ti?e se to samo naše zemlje, ve? i drugim prostorima i vrednostima. Re? vrednosti je mala, rekla bih pre da sam se bavila ekstazom, sudbinom i agonijom slobode. Pokušala sam kroz li?nu pri?u da pokažem kako svi pla?aju cenu”, rekla je Markovi? na ceremoniji proglašenja.

Govore?i o žanru svog dela, prenosi Nova, rekla je kako je “tanka linija izme?u proze i poezije”. Odlu?ila se, kako kaže, da “napravi poemu, roman u stihu i rad na njemu je trajao nekoliko godina”. Priznala je i kako je njen roman “nadrastao” i nju, i sve što je uradila.

“Biti u društvu najomiljenijih likova neke urbane sredine ili u prevodu biti cool, možda je nekom sasvim u redu. Me?utim kakve to veze ima sa NIN-ovom nagradom ili kakve veze ima sa NIN-ovom nagradom kvalitetna pesnikinja sa razlogom i nekvalitetni prozaista sa razlogom. Malo objašenjenje, NIN-ov žiri je sad nadmašio sebe u gluposti, pa je dobitnik ovogodišnje NIN-ove nagrade ni manje ni više nego poznata pesnikinja i profesorka Milena Markovi?. Milena Markovi? je odli?an pesnik i scenarista,ali ne romanopisac. Pored Albaharija, Tešina, Kopicla (ups i on je pesnik više nego prozaista, da nagrada ode u ruke pesniku), to je iznena?enje. Mora da su uveli nova pravila da i pesnici mogu da u?estvuju u izboru za NIN-ovu nagradu”, smatra Karlo Astrahan, pisac i urednik u izdava?koj ku?i Liberland:

“Legitimo je da jedni misle kako je sasvim ok dobiti nagradu za delo koje ne spada u kategoriju proznih dela, ve? to poetsko delo nazivaju roman u stihovima. Ali onda je isto tako legitimo da kratka pri?a bude novela, a novela ne bude kratak roman nego roman, poema postane roman, poezija se pretvori u kratku pri?u, itd,itd…Prosto mora da ima nekog reda,ali kako je tako je. Idemo dalje”, zaklju?io je on.

 

Nin-ov žiri ?inili su književna kriti?arka Marija Nenezi?, pesnik Branko Kuki?, književnik Ivan Milenkovi?, pesnik Marjan ?akarevi? i novinar Teofil Pan?i?.