MILJENICI BEOGRADSKE PUBLIKE PONOVO NA KOLARCU: IZ RUSIJE S LJUBAVLJU

Velika dvorana Kolar?eve zadužbine primi?e miljenike beogradske publike, Nikolaja Luganskog i Pavela Gomzijakovog u okviru koncerta “Iz Rusije s ljubavlju”. 

Velika zvezda pijanizma, Luganski i priznati solista i kamerni muzi?ar violon?elista Gomzijakov predstavi?e se sa svojim interpretacijama odabranih sonata za klavir i violon?elo Rahmanjinova, Šostakovi?a i Debisija.

Ograni?eni broj ulaznica bi?e u prodaji na biletarnici Kolar?eve zadužbine po ceni od 1.800 dinara.

Nikolaj Luganski je pijanista koji kombinuje eleganciju i gracioznost sa mo?nom virtuoznoš?u – istinska inkarnacija ruske tradicije na internacionalnoj klasi?arskoj sceni. Priznat kao majstor ruskog i kasnoromanti?arskog repertoara, Luganski je poznat po interpretacijama Rahmanjinova, Prokofjeva, Šopena i Debisija. Dobitnik je brojnih nagrada za ostvarene snimke i umetni?ke zasluge.

Me?u najzna?ajnijim koncertima za sezonu 2020/21. u nastup sa državnim orkestrom hamburške filharmonije, Simfonijskim orkestrom BBC u Londonu, Holandskom filharmonijom i Ruskim nacionalnim orkestrom u Pariskoj filharmoniji, Cleveland orkestrom i NHK u Tokiju. Luganski ?esto nastupa u obilazi Evropu sa Simfonijskim orkestrom Malmea i Simfonijskim orkestrom Montreala.

Pored toga što redovno i ?esto nastupa širom sveta, Luganski je profesor na Moskovskom državnom konzervatorijumu ?ajkovski od 1998. godine.

Luganski je umetni?ki direktor Festivala Rahmanjinov u ruskom gradu Tambovu. Kao poštovalac njegove muzike, pijanista redovno nastupa na imanju Rahmanjinova i u muzeju Ivankovki.

Londonski ’Gramophone’ verovatno najzna?ajniji magazin o klasi?noj muzici opisao ga je kao „najupe?atljivijeg izvo?a?a vrtoglavog uspona“.

Pavel Gomzijakov, solista i kamerni muzi?ar nastupao je širom sveta, sara?ujuc?i sa nebrojenim muzi?arima me?u kojima su Zahar Bron, Ogistan Dume, Lui Lorti, Hesus Lopez Kobos, Antoni Ros Marba, Kristofer Varen Grin i Trevor Pinok.

Tokom poslednje dve sezone, Pavel Gomzijakov je nastupao sa Novom Filharmonijom Japana, Londonskim kamernim orkestrom i Nacionalnim orkestrom iz Monpeljea. U aprilu 2010. godine Gomzijakov je debitovao u Americi nastupivši sa ?ikaškim simfonijskim orkestrom (Chicago Symphony Orchestra) kojim je dirigovao Trevor Pinok.