MINISTRE, IPAK RADITE SUBOTOM?

PIŠE: Aleksandar BE?I?

Neverovatno malo trebalo je Mladenu Šar?evi?u, ministru obrazovanja u tehni?kom mandatu da u subotu, kad mu vreme nije, reaguje na pisanje medija o odluci Zavoda za unapre?ivanje obrazovanja i vaspitanja.

Neko bi ?ak rekao da je njegova poruka da “ne?e dozvoliti da se ni na koji na?in smanji u?eš?e Desanke Maksimovi? u okviru programa nastave predmeta Srpski jezik i književnost” – za pohvalu. 

Problem je, me?utim, kako to u Srbiji obi?no biva, mnogo složeniji.

Pre svega – ministar je u tehni?kom mandatu. I veliko je pitanje da li ?e nakon izbora u Srbiji postati deo nekog novog kabineta. Do tada – on fakti?ki ne može ništa da uradi. Novu Vladu Srbije dobi?emo u trenutku kada ?e školski programi biti odavno poznati, a odluka o izbacivanju Desankinih stihova (onih za tre?i i ?etvrti razred srednje) – kona?na.

Drugi problem je tajmin objavljivanja informacije o izbacivanju Desanke iz srednjoškolskih programa, koji je nekako ?udno natempiran na vreme kada zapravo treba dokazati da je i taj segment Brnabi?kinog kabineta savršeno funkcionisao, iako je sam Šar?evi? poznat po bahatom i nepotisti?kom ponašanju, kao i nipodaštavaju?em odnosu prema novinarima.

Tre?i problem je u Šar?evi?evom obrazloženju: “Radi se o pokušaju Zavoda da se preorganizuje ono što Desanka Maksimovi? ima u školskom sistemu, ali ono što je važno ista?i je – da je sve u proceduri i radnoj verziji”, naveo je uspešni privatni “prosvetitelj”.

Procedura nalaže da predlog Zavoda ide Nacionalnom prosvetnom savetu na dalju procenu.

“Zavod je stru?no telo, njihove komisije kada donesu odluku dalje predlog šalju savetodavnom telu, koje mora da donese odluku o prihvatanju ili neprihvatanju. U Nacionalnom prosvetnom savetu sedi struka i stru?na društva koja kada daju na usvajanje predlog, ja mogu da reagujem”, objasnio je Šar?evi? u subotu novinarima Tanjuga, a mnogi mediji citirali njegovo integralno saopštenje bez postavljanja dodatnih pitanja.

Kakvi su to stru?njaci, ministre Šar?evi?u, kojima zaista padne na pamet da (kako vi kažete) “donesu odluku”? I da dalje tu odluku (mada Vi kažete “predlog”) šalju savetodavnom telu koje mora da donese odluku o prihvatanju ili neprihvatanju???

Nemušto i elementarno nepismeno obrazloženo, ministre. Trebalo je da angažujete nekog profesora pomenutog predmeta Srpski jezik i književnost da Vam upodobi to što ste izdiktirali (ili poslali) Tanjugu. 

Postoje tu, na moju žalost, još dva problema. Jedan od njih nije vezan za Šar?evi?a i njegove “stru?njake”:

Prvi se pojavio na mrežama istog dana  kada i lavina nezadovoljnih komentara na ra?un ministra. I nažalost, meša politiku u celu pri?u.

Neko ko ima se?anje ve?e od ?ove?je ribice (ili možda neko ko je dobio materijal na tacni) objavio je fotografiju knjige “Godine raspleta” pokojnog Slobodana Miloševi?a, sa recenzijom Desanke Maksimovi?, koja je, izme?u ostalog, napisala da “Miloševi? svom dušom želi da nam narod ne bude preveden “žedan preko vode”!”

To je, ko biva, smrtni greh Desanke Maksimovi?.

To je, ko biva, razlog da se ista izopšti iz svih lektira, programa, satre u se?anju naroda pravovernog. Ili naroda europejskog. Svejedno.

Hajde onda da se odreknemo svih glumaca koji su podržavali bilo kog politi?ara u ovoj zemlji? Hajde da se odreknemo stvaralaštva svakog muzi?ara, slikara, vajara, dizajnera, umetnika bilo kog profila?

Da li je Desanka Maksimovi? napisala recenziju za Miloševi?a? Jeste. U godinama kada je ve? postala pesnikinja svetskog formata. A zbog jedne recenzije je – ne smemo zaboraviti. Jer ne u?imo tu recenziju, ve? u?imo njene stihove.

E, kad smo kod u?enja stihova – tu je zapravo najve?i (iako poslednje navedeni) problem. 

Nažalost, kao što je to primetila Danica Nikoli? Nikoli?, dramaturg, žena koja je nedavno dala intervju za naš portal, “Desanku ne?e izbaciti iz programa, prebaci?e je, recimo, u prvu godinu. Ve?i je problem što na prste možete da prebrojite maturante koji mogu da izrecituju Otadžbinu, ili Krvavu bajku, ili Onamo, namo, za brda ona, ili Plavu grobnicu, ili Po?etak bune protiv Dahija, ili bilo koji deo iz Gorskog vijenca…”

Kako se protiv toga boriti? Danica opet daje odli?no rešenje. I zato je citiram:

Umesto da lamentujete, bolje organizujte ?itala?ki ?as u okviru porodice. Svrsishodnije je nego ka?enje poezije Desanke Maksimovic i peticija po FB. Ima nekih koji ni “Leptiri?u, šareni?u…” nisu pro?itali svojoj deci. Sada vam je krajnje vreme. To vam nijedna komisija nikada ne može oduzeti. Uostalom, to vam je najsigurniji na?in da se vaša deca upoznaju sa velikanima.”

Amin.

Nego, sve se nešto pitam: da li ministar Šar?evi? u tehni?kom mandatu radi i nedeljom?