MIRJANA KARANOVIĆ: NAGRADA ALEKSANDAR LIFKA JE POTVRDA MOJE ENERGIJE

Mirjana Karanovi? nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ima onih koji je “kuju u zvezde”, ali i onih koji je ne vole. Bez obzira na zamerke, raskošni talenat niko ne može da joj ospori.

Legendarna umetnica je ovogodišnja doma?a dobitnica nagrade „Aleksandar Lifka“, koju Festival evropskog filma Pali? tradicionalno dodeljuje za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji.

?etiri decenije prisutna na sceni, kao da je od samog po?etka svog rada na filmu bila „pretpla?ena“ na nagrade.

Kao veoma mlada glumica, ve? na samom po?etku karijere, dobili ste nekoliko nagrada za najbolju glumicu, za uloge u filmovima „Petrijin venac” i „Otac na službenom putu”. Na koji na?in su vas te zna?ajne nagrade u formativnim gluma?kim godinama oblikovale kao glumicu, a kako se danas ose?ate kada, sa 40 godina gluma?kog staža za sobom, primate nagradu „Aleksandar Lifka” za doprinos evropskoj kinematografiji?

– Mislim da, bez obzira da li na po?etku karijere dobiješ nagrade ili ne, ti zapravo nikad ne znaš šta ?e biti dalje. Moj pogled na to vreme sada i tada su potpuno razli?iti. Sva ta priznanja su bila neka potvrda da sam dobra u onome što sam napravila. Ali to, kao što su mi mnogi rekli, nije bila garancija da ?e i nastavak moje karijere biti isto tako uspešan. Mnogi su posle Petrije smatrali da se to desilo sticajem okolnosti. Da sam ja kao tako mlada glumica, eto, odgovarala za tu ulogu, ali da je pitanje da li ?u ikad išta više mo?i da odigram.
Nisam se baš potresla zbog takvih re?enica, jer su svi ti ljudi verovatno to govorili da se ne bih razo?arala posle. Govorili su mi o glumicama koje su za svoje prve uloge dobijale Zlatne arene, a posle toga nisu nešto naro?ito prolazile i imale su problema da razviju svoje karijere. Pošto nikad nisam ni o?ekivala da budem filmska glumica, a i dva puta su me odbili na Akademiji, nisam imala ideju o sebi da sam baš glumica za naslovne strane, ve? da ?u igrati u nekom pozorištu. Meni je to sa Petrijom bilo veliko iznena?enje i nešto neo?ekivano. Da ne govorim o celoj medijskoj pompi, naslovnim stranama i intervjuima. Sve je to za mene bila neka neo?ekivana stvar, u kojoj sam prili?no uživala i dosta se zabavljala. Eto, tako je nekako moj život išao. Nije se ništa desilo, nastavila sam da živim kod mame i tate.
Tada nisam znala da je to po?etak jedne dugove?ne i uspešne karijere koja traje 40 godina i u okviru koje sam primila toliko nagrada i za rad na pozorištu, ali i na filmu. Nagrada „Aleksandar Lifka” posle toliko godina za mene je zapravo potvrda moje energije, snage, ulaganja u sve te likove koje sam igrala. Nisam dozvolila ni sebi, a ni ljudima sa kojima sam radila, da pravimo nešto što bi bilo ispod optimalnog standarda koji sam ja imala za sve što sam radila. Uvek sam želela maksimum, ali samo to moje ne može da važi u kolektivnom ?inu, jer ni pozorište ni film ne zavise samo od mene, nego i od drugih ljudi. Ali sam uvek želela da film u kome igram bude jako dobar, da ga ljudi primete, kako publika tako i kriti?ari. Po tom pitanju sam uvek bila ambiciozna. Mislim da tada nisam razmišljala o tome, a sada mislim da znam da sam ulagala u svoje nasle?e, u nešto što ?e ostati iza mene, nešto kvalitetno po ?emu ?e ljudi da me pamte. Mislim da su to filmovi koje možete da pogledate i danas, i kojih ja ne moram da se stidim i da mislim da sam omanula. To mi je uvek bilo važno.

Me?u ranijim dobitnicima nagrade „Aleksandar Lifka” nalaze se dva reditelja veoma zna?ajna za vašu filmsku karijeru – Sr?an Karanovi? i Emir Kusturica. Kako se se?ate saradnje sa njima tokom osamdesetih godina prošlog veka, i koje su najvažnije gluma?ke „lekcije” i sugestije koje ste od njih dobili?

– To su dva reditelja od kojih sam, kao mlada glumica, stekla prva ozbiljna iskustva na filmu. Oni su dve potpuno razli?ite energije i osobe. Bilo je veoma iznena?uju?e i za mene, a i za mnoge ljude što je Sr?an jednu tako veliku i važnu ulogu dao potpunoj po?etnici od 20 godina. Ja sam tada bukvalno bila kao prazan papir. Rad na „Petrijinom vencu“ je za mene bila prva škola glume pred kamerama, u tom smislu razli?itog medija i na?ina na koji ja kao glumica treba da se ponašam. Sa Kusturicom je to bio drugi veliki posao i tu su stvari otišle dalje, jer je Emir tada bio mlad reditelj raskošne mašte za koju nije dozvoljavao da bude sputana bilo ?ime. Ni produkcijom, ni parama, ni terminima, rokovima. On je zaista radio i razvijao te pri?e u kojima sam ja igrala. To je bio jako dobar proces pripreme, a onda je iz toga išao razvoj te iste pri?e na samom snimanju.
Kao neko ko danas piše scenarije i bavi se režijom, vidim da je on zaista imao privilegiju i sre?u da je, kad je scenario napisan i kao takav bio savršen, mogao na licu mesta da ga razvija. Da u skladu sa glumcima koji su igrali odre?ene uloge, dobija ideje na licu mesta. To je ?aplin radio. Ne znam da li ima još reditelja na svetu koji su tako radili, koji su puštali da ih ono što im se dešava ispred kamere na neki na?in ponese, i dozvoli da maštaju šta može još, šta može više od onoga što postoji.
Na mom po?etku to su bila dva najvažnija reditelja. U ovim zrelim godinama, za mene je prva zna?ajna rediteljka bila Andrea Štaka, sa kojom sam radila film „Gospo?ica” u Švajcarskoj. Sa njom sam prvi put radila lik žene koja je spolja potpuno zatvorena, ne ispoljava nikakve emocije, a ispod toga postoji užasno buran, nesre?an život jedne žene koja zapravo krije šta ose?a. Kako sam ja uvek bila ekstrovertna u glumi, za mene je to bio prvi veliki zadatak zbog kojeg sam sve to morala da sklonim sa strane, i da kao glumica radim na neki drugi na?in.
Tu su mi se zapravo otvorile mnoge stvari koje sam posle razvila kod Jasmile Žbani? u „Grbavici” i posle u mom filmu, ali i na drugim snimanjima. Na neki na?in sam to prenela malo i u pozorište, jer zapravo mislim da se danas i film i teatar kre?u ka sjedinjenju vizuelnog identiteta – kamera, kao i montaža udružena sa dobrim tekstom i dobrom glumom, daju kompletan doživljaj publici. Tu je jako zanimljivo kako tu sadržaj može da se ispri?a i kako mogu da se prenesu emocije, a da pritom one ne moraju da se ozna?avaju, ne moraju da se direktno igraju. One mogu na neki na?in da se sakriju i da se kroz neke druge stvari otvore, i to je veoma uzbudljivo. Ima potencijal.

Na koji na?in birate uloge, i koliko se vaš kriterijum za prihvatanje u?eš?a u filmu menjao tokom prethodnih decenija? Šta vam je bilo nekada najvažnije, a šta danas, kada pro?itate ponu?eni scenario?

–  Tu postoji moj kriterijum, ali i kriterijum reditelja koji su me zvali. Nikad nisam bila glumica koja je prose?no izgledala, koja je mogla da se transformiše u razne likove. Ono što ja imam i ?ime zra?im uvek je tražilo neki zahtev za malo ja?e karaktere. Skoro me nikad nisu ni zvali za komercijalne uloge. Ni na?inom života, ni onim šta sam govorila za novine i kako sam se generalno ponašala, nije mi bila primarna popularnost niti su mi ležale te vrste uloga. Onda se to nekako složilo jedno s drugim.
Za mene nije bitna veli?ina uloge, mada je lepo igrati veliku ulogu jer imate prostor i možete da je razvijate. Ali igrala sam puno malih uloga, a uvek mi je bilo bitno da mogu da napravim neku majstoriju, vratolomiju. Neki salto, pošto ja u glumi mogu da uradim trostruki salto. Mogu mnogo toga, i onda je meni nezanimljivo da samo prošetam. To može svako. Meni treba nešto izazovnije, makar jedna scena. Evo, na primer, u filmu „Vir” igrala sam samo jednu scenu, ali u ulozi te inspektorke ja sam napravila majstoriju. Šta god posle mislili o tom filmu, ja sam tu scenu uradila tako da budem ponosna na sebe. I to mi je važno. To su neki kriterijumi.
Važan mi je razgovor sa rediteljem, ko je ta osoba sa kojom ?u sara?ivati. Potom su mi bitni partneri. Honorar do?e tek na tre?em mestu. Lepo je kad se sve poklopi – kad su dobri i reditelj i scenario i kolege i honorar, tad je sve super. To se ne poklapa baš ?esto, ali bude. Bitno mi je da postoje bar dva ispunjena kriterijuma od ovih koje sam navela.

Šta vam je bitno u tom odnosu sa kolegama i rediteljima?

– Meni je važno da radim sa ljudima koji su spremni da u tom trenutku, vremenu i prostoru koliko traje neki kadar ili pozorišna predstava, zaista žive te likove. Da mi zajedno taj trenutak živimo kao jednu realnost. Bez ikakvog ostatka, kalkulacije i trgovine, bez onog „koliko ja tebi – toliko ti meni”, nekakvog odra?ivanja posla ili ?uvanja. Ne volim glumce koji se nešto ?uvaju. Mislim da je to besmisleno, a ima glumaca koji su od onih „da se ne potrošim”. Kao da je gluma nešto što može da se potroši. Ili kao „da preglumiš”, u smislu da se previše ponavljaš. Ja nisam takva osoba. Volim da se dam do kraja i da imam partnera koji ?e to da primi. Koji ne?e da shvati da je to što ja dajem kao emociju ili impuls nešto moje privatno, jer ja nikad nisam privatna u glumi, na sceni ili u kadru. Da je do mene li?no, nikad privatno ne bih radila te stvari koje rade moji likovi. Mene bi bilo sramota. Jako je teško kada do?ete ku?i i onda pomislite da li ste to vi ili vaši likovi, mada sam ja sa tim raš?istila.
Me?utim, postoje filmovi u kojima sam toliko ubedljiva da sam bila užasnuta. Takav slu?aj je sa filmom „Rekvijem za gospo?u J”, o jednoj depresivnoj ženi koja je prazna i toliko ispunjena gubitkom da ne želi više ni da postoji. U dobrom delu filma ona kao da ne postoji, kao da je neka ljuštura. Za mene je gledanje tog filma bilo toliko traumati?no, jer sebe nisam videla samo kao lik, nego sam videla sebe i zaista pomislila da to mogu biti ja. Da ja mogu biti ta prazna žena, koja je potpuno isce?ena. Trebalo mi je nekoliko dana da moj razum objasni mojim emocijama da se stabilizujem, i da prihvatim to. Uvek je to problem sa glumcima, pogotovo kad igraju tako teške uloge, ili uloge koje su daleko od njihovih bi?a. Teško je sebe gledati, zato što ako to dobro uradiš, onda si užasnut mogu?noš?u da to zapravo imaš u sebi.

Ko su kolege sa kojima uživate da igrate, koji imaju istu tu strast prema glumi kao i vi?

– To bi bio stvarno ogroman spisak, po?ev od mojih prvih partnera kao što su Marko Nikoli?, Maksa (Dragan Maksimovi?, op.a.), Pavle Vuisi?, pa Miki Manojlovi?, Voja Brajovi?, Lauš (Žarko Lauševi?, op.a.), koji su negde moja generacija, do ovih mla?ih kojih tako?e ima mnogo. Zaista mi je teško da napravim taj spisak. Devedeset i više posto ljudi sa kojima sam radila su takvi. Možda ima samo par glumaca koji nisu hteli da se daju u tome, koji nisu hteli da me gledaju u o?i nego su gledali pored mene. I u pozorištu imam samo jedno takvo iskustvo glumca koji je, kada sam ja imala neki zadatak da ga napadam, da ga lupkam i stežem, bio u fazonu „daj malo smiri se”. Nisam mogla da verujem da on misli da ja to privatno radim. Radila sam sa glumcima koji su nekako bili odustali od glume, od umora, od godina i kojima sam ja dala sve, jer sam želela da ih vratim u taj trenutak u kojem ?emo zajedno da uživamo.

Imate li neke uloge koje su vam posebno ostale u se?anju, a da ose?ate kako su možda prošle „ispod radara” kritike i publike? Koji vam je najdraži „mali” film u karijeri?

– Jako volim film „Mala”. Volim taj lik. Zbog te žene i njene sudbine, i tog vremena šezdesetih. Meni je to bilo veoma zanimljivo i zato što sam radila sa Mirom Jokovi?. Bilo je uživanje igrati sa njom. Taj film nije prošao bezveze, ali nije jedan od onih koji se pominju baš ?esto.

Jednom prilikom ste izjavili da ste uvek želeli da budete bolji, i da vam je gluma pomogla u tom životnom cilju. Koje uloge su vam posebno bile izazovne, a koje su one koje su vam izuzetno pomogle u oblikovanju sebe kao bolje osobe?

– To nije pitanje uloga. To je, zapravo, pitanje introspekcije. To je mehanizam koji prirodno usvojiš kada se baviš glumom, zato što uvek radiš na ne?emu, ulaziš u komunikaciju bilo sa partnerom ili publikom, i onda to bude valorizovano. Onda i ti to moraš da proceniš u svojoj glavi, da kažeš „aha, ?ekaj da vidim šta je ovo bilo”. Tako?e, to je stalno pitanje procesa u kome ukoliko nešto ne funkcioniše, ti moraš da vidiš šta je to. Moraš da se baviš sobom, psihologijom. Da kada radiš lik, ti pokušavaš da iz nekih re?i i re?enica oblikuješ osobu. Dobiješ neki scenario, neki tekst koji treba da kažeš, o tome razgovaraš sa rediteljem jer od toga treba da nastane neko živo bi?e. Onda posmatraš sebe, ljude oko sebe. Hteo ne hteo, u?iš stvari kako o sebi, tako i o drugima.
Biti bolja glumica za mene je uvek zna?ilo da sagledam stvari, da nešto nau?im. I uvek sam nešto mogla da nau?im od svojih likova. Ne baš svih, ali uglavnom. Ako imate dobar scenario ili dobru knjigu na osnovu koje radite, od koje se pravi taj scenario, vama se otkrivaju neke stvari. Otkriva se nešto o životu, po?ev od te Petrije, to što je Dragoslav Mihajlovi? napisao, to je literatura koja ne može da ne uti?e na tebe. Da ti zapravo vidiš kako ta žena razmišlja, to ti otvori neke vidike, otvori ti perspektivu o životu koji ti nemaš, ili nisi obratio pažnju da imaš. Ako igram neku osobu koja ima potpuno druga?iju vizuru života od mene, onda sam u prilici da vidim svet iz te pozicije mo?i, poraza ili ve? nekog komi?nog ugla. Mnogo u?im o sebi rade?i, ali isto tako i gledaju?i kako drugi rade. Ima tu puno inspiracije u raznim filmovima koje sam gledala, i u drugim glumcima koji te inspirišu da probaš nešto novo, druga?ije.
Od te ideje u glavi koja izgleda fenomenalno i savršeno, do neke realizacije, postoji jedan put. Ljudi nas gledaju kako smo spontani na sceni ili u kadru, i misle da je to tako samo od sebe. Spontanost je za mene rezultat veoma ozbiljne analize, pripreme, i mnogih repeticija. Ja se tako ose?am sigurno, i onda tako mogu da gradim. U filmu vi ne možete da isplanirate neki kadar. Veoma ?esto se dešavaju stvari koje su van moje mo?i, ili se nešto desi kameri, ili dok vi imate najbolji emotivni doživljaj ?uje se neki avion koji prolazi, a to morate da ponovite. Na filmu se radi puno kadrova koji moraju da se ponove, pogotovo ako je taj segmet scene veoma emotivan, to je pitanje ozbiljne koncentracije. Možete vi da stavite i onaj mentol u o?i, ali ja izbegavam. Za mene to nije to to. Meni su potrebni ozbiljna priprema, koncentracija i uslovi da bih dobila tu emociju i “proizvela” suze, da bi one bile zaista moje.

Kako vam je po tom pitanju u pozorištu?

– To je vrlo sli?na situacija, s tim što u pozorištu možda imate malo više vremena da se pripremite, ali isto tako to ne može da do?e samo od sebe. Suze ili emocije su rezultat ne?ega što ve? postoji, nekih slika, nekih prethodnih procena unutar nas. Pred kadar ili predstavu, imam ?itav jedan tok koji moram da otpratim da bi ono što radim bilo samo posledica. Emocije su posledica ne?ega. Neke misli, neke slike… Posle toga emocija do?e sasvim prirodno. Ja ne jurim emociju, ve? gradim pri?u iz koje ?e emocija sasvim logi?no i prirodno da bude posledica.

O vašoj rediteljskoj karijeri govori i prestižni ?asopis „Variety” koji vas je, nakon premijere rediteljskog debija „Dobra žena” na Sandens festivalu, uvrstio me?u 10 evropskih autorki na koje treba obratiti pažnju. Zašto ste se odlu?ili i za rediteljski poziv i šta je ono što vam je ova profesija donela, a što nije gluma?

–  To je samo jedan širi prostor u kome mogu da iskažem svoju kreativnost. Pitanje je kontrole. Kada radim sa rediteljem niti želim, niti imam kontrolu nad celim sadržajem. Prosto se bavim svojom ulogom i na?inom na koji taj lik koji igram doprinosi ideji koju ima reditelj. Kada sam ja tvorac pri?e, onda je za mene logi?no da budem i reditelj. To se u stvari desilo – želela sam da ispri?am jednu pri?u i ja sam tu pri?u napisala, tu su mi neki ljudi pomogli, ali nisam bila spremna da dam ikome da to režira, jer to za mene nije bilo tehni?ko ve? suštinsko pitanje. To sve zajedno je bio moj autorski ?in – pri?a, taj lik koji igram i režija.
Zato ja nemam, niti sam ranije imala ambiciju da postanem „reditelj“. To je moje autorsko delo u kojem ja pri?am nešto što je možda mnogo li?nije, intimnije i teže nego da samo igram neki lik. Sa velikim zadovoljstvom se naslanjam na nekog reditelja, tražim podršku ili tražim objašnjenja, a kada sam reditelj, onda se svi oslanjaju na mene i ja moram da znam sve odgovore. Zato je to mnogo kompleksnija i zanimljivija stvar. Stekla sam neko samopouzdanje, i li?no i profesionalno, da mogu sebe da vidim u toj ulozi. Ranije nisam sebe mogla da zamislim u toj ulozi, nego tek negde 2009. godine. Tad sam zapravo napisala taj prvi „treatment“, nisam ni znala da se tako zove, tih deset strana jedne pri?e. Tako je i po?elo.

FOTO: NBabi?