MIRJANI KARANOVIĆ DOBRIČIN PRSTEN ZA 2019

INTEGRALNO SAOPŠTENJE ŽIRIJA 

Nagrada za glumu Dobri?in prsten pripala je 2019. godine glumici Mirjani Karanovi? i to bi ime bilo dovoljno obrazloženje za odluku žirija.

Njen impozantni gluma?ki opus na sceni i na velikim i malim ekranima, uz desetine doma?ih i stranih nagrada i priznanja, odavno su nadrasli svako prigodno slovo.

No, prilika nalaže da i ovoga puta istaknemo ono što Mirjanu Karanovi? izdvaja iz najužeg izabranog kolegijuma. Najpre njena neiscrpna raznovrsnost igre, zatim raskošno izražajno bogatstvo. Vazda zaigrana Mirinska smelost kreativnog vršljanja po žanrovima, dramskim vrstama i stilu. I bez uzmaka siloviti autoritet u osvajanju gledališta.

Ve? je njena prva uloga ubedljivo najavila glumicu kojoj se mora verovati.

No nije Mirjana Karanovi? dozvolila da bude markirana i spakovana u jedan te isti žanr i odre?enu vrstu uloga.

Nju je zanimalo široko polje igre ?ija joj širina dozvoljava da ne reciklira i ponavlja svoja ve? oprobana i dobro prihva?ena rešenja. Zato je vazda bila prva i uspešna u osvajanju hrabrijih pozorišnih oblika, druga?ijeg na?ina igre, slobodnijih ideja i nepredvidivih ritmova i mešanja dokumentarnog i izmišljenog.

Iskustvo tih razli?itosti u?inilo je da zadati likovi u njenoj izvedbi ne trpe me?usobni uticaj, niti im ona name?e svoje obli?je, što bi za takav eruptovni dar bio najlakši put. Naprotiv.

Za nju je identitet lika kojeg tuma?i pravo minsko polje, zato ga ona nikad ne pretr?ava rutinski naviknutim koracima, ve? ga pomno istražuje i prou?ava, da bi svojom gluma?kom imaginacijom i straš?u ovladala njime u potpunosti.

Njene odigrane uloge su daleko od toga da budu blago šatirani autoportreti iste glumice. Naprotiv, to je velika kolona do suprotnosti razli?itih žena, od nepismene seljanke Petrije do anti?ke heroine Fedre, od namu?ene kroja?ice Sene, do razmetljive, pomodne rodoljubice Zeleni?ke, od slu?ene Živke Ministarke do eruditne esejistkinje Isidore Sekuli?, da pomenemo samo neke.

Inventivni odabir detalja igre kojima se Mirjana Karanovi? iz lika u lik menja do neprepoznatljivosti, održava njenu gluma?ku interpretaciju izvan svakog šablona i nepodnošljive lako?e zanata. Iz te najteže pozicije umetnice, ona svojom igrom energi?no brani pozorište i umetnost predstavljanja od svake zloupotrebe od politi?ke, do propagandne, od ki?a i lake zabave do pateti?ne prigodnosti, od amaterskog pojednostavljenja do umišljene filozofske nadmenosti.

Ova glumica svojim delom dokazuje da gluma nije buka, bekeljenje da nasmeje mrgodne, ni tremolsko uzdisanje da raspla?e one koji su tvrda srca, nego je gluma polivalentna umetnost koja može sve. Može, naravno, i da zasmejava i da izmami suze, ali uz Gogoljevu opasku: ?emu se smejete – sebi se smejete, ili uz Šekspirov stih: stide, gde ti je rumen.

Tako glumi Mirjana Karanovi?, otvoreno, nežno kad treba, uzbudljivo, oštro kad mora, uvek slobodno, bez lažne maske, bez vešta?kih suza, bez glupave bezbrižnosti, pravo u o?i, pravo u srce, s ljubavlju.

Da, s ljubavlju. Eto, zato je prstenovana Dobri?inim prstenom za sve što je odigrala i što ?e odigrati.

Vida Ognjenovi?, predsednica Žirija, 
Svetlana Bojkovi?, 
Nada Šargin, 
Goran Markovi?, 
Boris Isakovi?, 
Dragan Bjelogrli? 
Vojin ?etkovi?