MOLIJEROVI DANI U BEOGRADU

Molijerovi dani, književna manifestacija Francuskog instituta u Srbiji, po?ela je 11. maja 2021. otvaranjem Salona frankofone knjige, koji ?e trajati do 15. maja u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Povodom po?etka manifestacije, u Francuskom institutu u Srbiji su govorili ambasador Francuske Žan-Luj Falkoni, Katrin Fodri, ataše za kulturu Francuskog instituta,  ambasador Kraljevine Maroko, Mohamed Amin Belhaž, Bertran Fonten, predstavnik Wallonie Bruxelles International u Srbiji, Vladimir Pištalo, v.d. upravnika Narodne biblioteke Srbije, Vesna Todor?evi? (Matemati?ki institut) i Aleksandra Prole, direktorka ik FMK.

Ambasador Francuske Žan-Luj Falkoni je istakao da su Molijerovi dani, susreti posve?eni savremenoj frankofonoj književnosti, sastavni delo kulturnog života Beograda i Srbije od 2009. godine. Falkoni je podsetio da ?e festival trajati od 11. do 22. maja i da ?e biti opširniji i druga?iji u odnosu na prethodne, jer ?e otvoriti proslavu 70 godina Francuskog instituta u Beogradu.

Govore?i o Salonu frankofone knjige, Falkoni je rekao: Ovogodišnje, ?etvrto izdanje,  razlikuje se se od prethodnih po tome što ?e predstaviti ne samo prevode sa francuskog na srpski, ve? i 500 dela na francuskom jeziku, koja dolaze ne samo iz Francuske, ve? i iz Alžira, Egipta, Francuske, Maroka, zahvaljuju?i doprinosu ambasadora tih zemalja”.

Francuski ambasador je dodao da je kvalitetan program Molijerovih dana ove godine ostvaren zahvaljuju?i saradnji sa srpskim izdava?ima, te da je u planu veliki broj onlajn susreta i debata, kao i nekoliko doga?aja uživo u partnerstvu sa Narodnom bibliotekom Srbije.

Katrin Fodri, ataše za kulturu Francuskog instituta, kazala je da ?e ovi Molijerovi dani imati poseban sjaj, uz puno književnih susreta. Planiramo i instagram kampanju Moj institut, u okviru koje pozivamo umetnike, prijatelje Francuskog instituta i ljude iz kulture koji to žele, da podele sa nama neko se?anje, lepu uspomenu, ili ideju u vezi sa Institutom”, istakla je Fodri. Ona je najavila i važnog gosta na kraju Molijerovih dana: To je Karol Befa, pisac, kompozitor i pijanista. Njegovu knjigu Iza kulisa stvaralaštva”, koju je napisao sa poznatim francuskim matemati?arem Sedrikom Vilanijem, nedavno su na srpskom objavili Matemati?ki institut SANU i Centar za promociju nauke”. Befa ?e imati i koncert na Kolarcu, koji je tako?e partner Francuskog instituta u realizaciji Molijerovih dana, kao i CEBEF koji je podržao održavanje koncerta.

Ambasador Kraljevine Maroko, Mohamed Amin Belha, povodom po?etka manifestacije je najavio u?eš?e velikog marokanskog pisca koji piše na francuskom, Tahara Ben Želuna, koji ?e predstaviti onlajn svoj poslednji roman Med i gor?ina”: On je dobitnik Gonkurove nagrade 2008. godine. U Srbiji smo imali smo priliku da mu poželimo dobrodošlicu oktobra 2018. kada je Kraljevina Maroko bila po?asni gost Sajma knjiga u Beogradu, a nekoliko njegovih romana je prevedeno na srpski jezik”. Ambasador Kraljevine Maroko zahvalio se Francuskom institutu u Beogradu na pozivu za u?estvovanje na Molijerovim danima, i naglasio zainteresovanost Ambasade Maroka da prati sve što se dešava u domenu frankofone kulture u Srbiji.

Salon frankofone knjige održava se u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu ispred i unutar Francuskog institutaI ugosti?e sve one koje zanimaju prevodi sa francuskog na srpskiali i knjige na francuskom jezikuIzloženi su i dostupni za prodaju romaniesejistripoviknjige za decubiografijegrafi?ki romaniitd.

U okviru Molijerovih danakoji se odvijaju u znaku obeležavanja 70. ro?endana Francuskog instituta u Srbijibi?e prire?eni zanimljivi razgovorionlajn ili uživosa frankofonim i srpskim književnicimafilozofimastrip autorimaizdava?imaprevodiocimafilmskim umetnicimamuzi?arimanau?nicimailustratorima… Ovogodišnje Molijerove dane Francuski institut ostvaruje u partnerstvu sa Narodnom bibliotekom Srbijekoja ?e organizovati direktan prenos preko fejsbuka gotovo svih onlajn razgovora i debataa u njenom atrijumu bi?e prire?eni razgovori koji su planirani uživouz ograni?en broj prijavljenih posetilaca.

Foto: An?ela Petrovski