MRAČNA ŠUMA – BESTSELER PREVEDEN U CELOM SVETU – KONAČNO U SRBIJI

Od danas u svim Laguninim knjižarama ljubitelji nau?ne fantastike mogu da prona?u roman Mra?na šuma Lijua Cisina.

Liju Cisin (1963) je najpopularniji kineski pisac nau?ne fantastike. Devet puta je osvojio nagradu Galaxy, potom Hugo za roman „Problem tri tela“ i nagradu Locus za tre?i deo trilogije „Besede o Zemljinoj prošlosti“.

Jedinstveni spoj nau?ne fantastike i filozofske spekulacije, politike i istorije, teorije zavere i kosmologije karakteriše novu knjigu Lijua Cisina „Mra?na šuma“, drugi deo nau?nofantasti?ne trilogije „Besede o Zemljinoj prošlosti“. Knjiga je prevedena u celom svetu, a ocene ?italaca su odli?ne.

Dok se prvi deo „Problem tri tela“ najbolje može opisati kao nau?nofantasti?ni krimi?, „Mra?na šuma“ je bliska futuristi?kom romanu o preživljavanju.

Zamislite da je ?itav univerzum jedna šuma kojom krstare nebrojeni, bezimeni predatori. U toj šumi preživljavaju oni koji su neprimetni, a civilizacija koja otkrije svoje postojanje postaje lak plen. Zemlja se razotkrila. Predatori dolaze.

Derviški ples Trisolarisovih zvezda naterao je ovu naprednu rasu u izgnanstvo. Trisolarijanska flota nezadrživo grabi ka Sun?evom sistemu. Njihove verne sluge sofoni pažljivo motre na svaki potez ?ove?anstva, drže?i nauku pod svojom kontrolom. Um postaje poslednje bezbedno uporište, a izbavljenje ljudskog roda pada u ruke zidozornika sa gotovo neograni?enim ovlaš?enjima. Protiv njih ustaju izdajnici ljudskog roda ?iji je zadatak da poruše bedeme spasonosnog umovanja.

Trisolarijanska svita šalje glasonošu.

Šahovska majstorica po?inje i završava se u mra?noj šumi.