MULTIMEDIJALNA IZLOŽBA U BIOSKOPU BALKAN

Od 8. do 30. aprila u bioskopu Balkan bi?e otvorena izložba „U gudurama Amerike” . Ova izložba predstavi?e video rad „Zvuci rodnog kraja” Mladena Miljanovi?a, skulpturu „Yugo Amerika” Radoša Antonijevi?a, i instalaciju „Amerika” Nenada Maleševi?a.

Naziv izložbe pravi jasnu opasku na naslov romana Karla Maja „U balkanskim gudurama”, u kom se Balkan stereotipno tuma?i kao divlja, neukro?ena teritorija u kojoj vladaju nasilje i razbojništvo.

Inverzijom stereotipa i uvo?enjem li?nog, kolektivnog ili istorijskog iskustva, ova postavka gradi se na preispitivanju zna?enja toponima i pojma Amerika. Izložbu je producirala Fondacija Saša Mar?eta.

„Izložba nam nudi ostatke, proživljene i prera?ene sadržaje – ono što je ostalo od velikih  istorijskih narativa. Fondacija Saša Mar?eta podržala je organizaciju ove izložbe sa namerom da u trenutku kada se tektonskim promenama menjaju socijalni, politi?ki, eti?ki narativi razmatra pitanja posledica, šta dolazi nakon dramati?nog iskustva i gde se danas nalaze utopijske obale slobode”, rekla je Ksenija Samardžija, kustoskinja izložbe i direktorka Fondacije.

Stevan Vukovi?, istori?ar umetnosti i ?lan programskog saveta Fondacije Saša Mar?eta, u katalogu izložbe navodi:

„Kroz tematsku spregu radova na ovoj izložbi se stvara slika o imaginarnoj Americi, koja služi kao neki spoljašnji orjentir, to jest kao neka vrsta drugosti u odnosu na svakodnevicu življenja u “balkanskim gudurama”, ali i kao svojevrsna “unutrašnja strana teritorija”, ?ije postojanje stalno daje do znanja da u svoj toj lokalnoj balkanštini niko nije potpuno imun na amerikanizaciju, koja se odvija kontinurano, polako i neosetno”.

 

„Zvuci rodnog kraja” Mladena Miljanovi?a je petnaestominutni video i predstavlja resemnatizaciju umetni?kog koji uzima i kombinuje ve? postoje?e izvorne pesme – razli?ite verzije iste pesme “Napravila Amerika od Bosne državu”, autora Ante Bubala.

Prostor pesme i umetni?kog koristi se kao potencijal neutralnog prostora i platforme kulture u kojem je mogu?a svaka vrasta spoja, jer je to prostor na koji svi polažu pravo ali niko nije njegov apsolutni vlasnik.

Sa druge strane rad je proizvod promišljanja današnje pozicije veterana iz sve tri vojske prošlog rata, te pitanja svrhe borbe sa današnje ta?ke gledanja kao i mogu?nosti utopije suprostavljenog kolektiviteta.

Rad je snimljen u maju 2018. a produkovan 2019. u saradnji sa filmskom ekipom Grega Blakeya, australijskog režisera sa adresom u Berlinu, a autor foto dokumentacije je Nemanja Mi?evi?.

Metalna skupltura „Yugo Amerika” nastala je 2019. godine i predstavlja školjku automobila Yugo – ise?enu i suženu po osi simetrije.

Od 1985. do 1992. godine, u kampanji pod nazivom Yugo America,  trajao je izvoz ovog automobila u Sjedinjene Ameri?ke Države. Bez obzira da li je (kako su ga ocenili u Americi) najgori automobil svih vemena, on oblikom i nazivomostaje duboko integrisan u konstrukcije našeg identiteta, i u Srbiji ima kultni status.

Oblik rada, apostrofiran skulptorskom intervencijom, nadrasta prostozna?nost industrijskog predmeta i daje impuls mišljenju o nasle?u i identitetu. Naziv “Yugo America” može da bude ime za sve strategije modernosti na Balkanu.

 

Instalacija “Amerika” Nenada Maleševi?a obuhvata tri fotografije, hiljadu crteža i jednu poštansku marku. Serija crteža je zapo?eta 2015. godine i sadrži deset knjiga, tj. svezaka.

Motiv je skulptura nadomak Njujorka, na Ostrvu slobode, poznata kao Kip slobode. Fotografije su snimljene februara 2019. godine na Ostrvu slobode, u 53. njujorškoj ulici i u Metropoliten muzeju. Crteži su izvedeni prema ilustraciji Kipa slobode sa poštanske marke  oficijelnog naziva “Statue of Liberty ” date u opticaj 1961. u Bafalu, u državi Njujork. a kupljene u Zemunu 2011. godine.

Crteži i fotografije su oblik pitanja “Šta je Amerika meni (što nije bila Kafki)?” Postupak crtanja je lišen izvesnosti i blizak ekspresionizmu iako, kako autor navodi, “Kip slobode od umjetnosti nije ni dalje ni bliže od, na primjer, pakovanja supe”.