MUŠICA U JANTARU

PIŠE: Bojan BRUKNER

Damjanovu dnevnu sobu u najve?oj meri zauzimao je gorostasni kredenac od orahovine, sa površinom od crnog mermera i mesinganim ru?kama za tri fioke u kojima su se ?uvala nekada važna li?na dokumenta, miraz u vidu srebrenine i ukrasni papir za novogodišnje i ro?endanske poklone.

Bio je to komad nameštaja ura?en u Alt Deutch stilu, koji je nastao krajem devetneastog veka usled bu?enja nema?ke nacionalne svesti. Kredenac je bio ispunjen ukrasnim elemenatima preslikanih sa crkvenih mobilijara i fasada iz Nema?ke renesanse. Napadno – da, ali ne šareno i haoti?no, ve? impresivno, simetri?no i tamno. Kao uostalom i pomenuta nacionalna svest.

Kredenac je sasvim sigurno nekada bio pripadnik Austrougarske monarhije, ali Damjan nije imao pojma koliko dugo je on bio u njegovoj porodici. Dugo – bila je njegova najta?nija pretpostavka. Istoriju porodice najbolje je oslikavao detalj koji maletene niko nije ni prime?ivao, pošto se nalazio pri samom vrhu kredenca. Ukoliko bi neko slu?ajno podigao pogled kao plafonu, shvatio bi da je vrh kredenca zapravo odse?en. To je bio jedini na?in da drveni titan stane u stan. Objektivno, bio je to i dalje velik stan, ali kredenac je o?ito znao i za ve?e. Ipak, vremena su se menjala, a u ovoj ku?i riba se ?istila od glave, pa je kredenac bio skra?en za istu. Baš kao i mnogi Damjanovi potomci, i to zbog bu?enja iste one nacionalne svesti usled koje je kredanac nastao. Tako se namestilo. Tako je to sa skupim nameštajem.

Na površini od crnog mermera nalazile su se brojne stvari. Pre svega pukotine, ali one nisu imale neku posebnu svrhu, osim da ukažu na protok vremena i sudbinu svega što postoji.

Najlepša stvar na kredencu bila je fotografija. Na njoj su bili njegovi otac i majka na svom medenom mesecu. Mladi, sre?ni i zagrljeni u zimskim kaputima, što je u njemu uvek budilo ose?aj ušuškanosti i toplote. Kaputi su doduše sugerisali i hladno?u spoljašnjeg sveta, ali do tog zaklju?ka je došao nešto kasnije u životu.

Nedaleko od njihovih o?iju, sijao se i pozla?en pehar na masivnom postolju. Jedan od mnogih koje je Damjanov stariji brat doneo sa sobom vra?aju?i se modar i zadovoljan iz ringa. Imao je on i ve?ih pobeda, ali ova se najbolje uklapala u taj krvavi i pomalo kitnjasti stil.

Zatim, bilo je tu gvozdeno postolje za pi?e. U njemu je uvek bilo izloženo najbolje vino koje je ku?a u tom trenutku posedovala. O tome se starao otac. Majka je vodila ra?auna o tome kada je i kome ono bilo posluživano. Vina su se godinama menjala, ali ne previše ?esto. Specijalnih prilika bilo je taman toliko koliko je trebalo da bi ostale specijalne.

U gornjem delu kredenca stajala je Biblija. Oba zaveta. Starija i verovatno vrednija od kredenca, istog, germanskog porekla. Nju niko nije smeo da dira, niti je to ko pokušavao. Sve dok stan nije bio obijen kada je bila ukradena. Damjanovom krivicom. Bila je vra?ena neošte?ena.

Ostatak ovog porodi?nog izložbenog prostora ?inili su ukrasi koji su se smenjivali poput godišnjih doba. Sitne uspomene sa putovanja, ružni i nikom potrebni pokloni koje su ljudi rado donosili u goste i starudije koje niko nije imao srca da baci, niti da gleda isuviše dugo.

Tako je nekako svoje mesto, na samoj ivici kredenca, našao i ?ilibar nepravilnog oblika. Žuta kap organske egzotike. Simeona ga je uzela u ruku.

„Šta je ovo“, pitala ga je zbunjena svim tim.

„Mušica u jantaru“, odgovorio je Damjan.

Klimnula je glavom, dok je pokušavala da razume.

„Smola. Vrlo stara. Negde sa Balti?kog mora. Pogledaj u nju“, rekao je.

Tada je razumela. Okrenula ju je ka svetlu.

„Predivna je.“

„Ne baš“, promrljao je Damjan. „Da je živa, vrištala bi na mene da je oteram.“

„Ali nije živa“, odgovorila je.

„Nije. Zarobljena je u toj maloj trunci vremena i prostora, kako bi ljudi zauvek mogli da misle da je predivna.“

„To uopšte ne zvu?i toliko loše.“

Nasmejala se i okrenula ka prozoru. Svetlo je palo po njoj onako kako svetlo obi?no pada po devojkama koje želiš da pamtiš zauvek. Glavu je položila na desnu ruku i blago ju je nakrivila, otkrivaju?i blago pr?ast i tanak nos. Bademaste o?i i kosa boje kafe – pomislio je Damjan. Uzalud. Se?anja su uvek postajala crno bela u njegovoj glavi. Osmeh. Barem osmeh – govorio je sebi. Simeona se okrenula i vratila ?ilibar na kredenac.

Damjan se upitao da li je to sada njegov deo porodi?nog oltara.