MUZIKA ZA SOLO I DVA KLAVIRA NA KOLARCU 24. MARTA

Koncert Branke Parli? i Nataše Penezi? u Kolar?evoj zadužbini otvara muzi?ki program Kontakt konferencije 24. marta u 21 ?as. Koncert pod nazivom “PAVANA AND MORE – muzika za solo i dva klavira” predstavi?e dela Stiva Martlanda, Gevina Brajersa, Meredit Monk, Dragoljuba Ili?a Ilketa, Vilijama Dakvorta i Filipa Glasa.

Branka Parli? je diplomirala klavir na Fakultetu muzi?ke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Olge Mihailovi?. Usavršavala se u klasi profesora Pjera Sankana na Letnjoj muzi?koj akademiji u Nici/ Francuska. Posve?eno se bavi stvaralaštvom francuskog kompozitora Erika Satija, kao i Novom Muzikom 20. i 21. veka.

U?estvovala je na brojnim evropskim i regionalnim festivalima. Njeni snimci i video klipovi emituju se na radijskim i televizijskim stanicama u regionu, kao i na britanskim TV kanalima Classic FM i C Music TV. Dobitnica je nagrade Global Music Awards za 2020. godinu.

Kao aktivni pijanista sa pet kompakt izdanja, organizator koncerata, pedagog i predava?, ve? dugi niz godina, se bavi afirmacijom i promocijom Nove Muzike. ?lanica je Ansambla za Drugu Novu Muziku od osnivanja 1977. Od 2006. godine deluje kao umetni?ki direktor koncertnog serijala “Nove Uši za Novu Muziku” posve?enog Novoj Muzici.

Nataša Penezi? nakon osnovnih i master studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesorke Svetlane Bogino, završava master studije na ?raljevskom koledžu za muziku u Stokholmu, u klasi profesora Stefana Šeje. Doktorski umetni?ki projekat brani 2018. godine na Fakultetu muzi?ke umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Dubravke Jovi?i?.

Od 2014-2019. zaposlena je na AUNS, a od 2019. na FMU, kao docent za užu umetni?ku oblast Klavir – uporedni predmeti. U?estvovala je na brojnim festivalima uklju?uju?i ?langspuren Festival, IMPULS Graz, Ghent Festival, Ars Musica Brussels, Aarhus Festival, Kassel Minimal Music Festival, Euro Arts Music Festival, European Clarinet Festival Ghent…

?ao po?asni gost debitovala je 2000. godine u Moskvi sa Orkestrom ?REDO i dirigentom Ninom Mitrikovskajom.

Nastupala je sa simfonijskim orkestrom iz ?jo?e, Ansamblom SIN? centra iz Novog Sada, kao i ?amernim orkestrom Muzikon. Posve?ena je muzici 20. i 21. veka, i aktivno sara?uje sa kompozitorima, me?u kojima se izdvajaju Frederik Rževski, Sofija Gubajdulina i Jasmina Mitruši?. Od 2017. godine ?lan je Ansambla za drugu novu muziku.

Ulaznice za koncert ,,PAVANA AND MORE – muzika za solo i dva klavira” dostupne su putem sajta  tickets.rs i na blagajni Zadužbine Ilije M. Kolarca po ceni od 800, 1.000 i 1.200 dinara.