NA DRUGI POGLED: KONKURS AUSTRIJSKOG KULTURNOG FORUMA ZA UMETNIKE IZ SRBIJE

Austrijski kulturni forum raspisao je konkurs za izlaganje 10 radova vizuelnih umetnika i umetnica iz Srbije i 10 iz Austrije, na novoj onlajn platformi posve?enoj dijalogu umetnika iz ove dve zemlje.

Konkursom se upu?uje poziv umetnicima da dostave radove u digitalnom obliku koji ukazuju na na?ine na koje evropska društva posmatraju sebe i „druge”. 

Konkurs je otvoren do 31. januara 2021, a za umetnike/umetnice ?iji radovi budu odabrani predvi?en je i honorar.

Naslov „Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance“ poziva umetnike/ce da predlože radove koji referišu i prevazilaze klišee i predrasude koje Austrijanci i Srbi imaju jedni o drugima uprkos – ili upravo usled – bliskih istorijskih odnosa i isprepletenih istorija migracija.

Poseban tematski fokus je na umetni?kim radovima koji promišljaju postojanje i mogu?nosti promene tih klišea i predrasuda.

Naslov  tako?e sugeriše da i sami umetni?ki radovi tematski propituju druga?ije vizure u odnosu na o?ekivano i opšte poznato, te da sugerišu nešto drugo u odnosu na ono što se na prvi pogled ?ini.

Nova onlajn platforma Austrijskog kulturnog foruma nastaje imaju?i u vidu trenutne neizvesne okolnosti, ali i mogu?nosti koje se otvaraju sa novim vidovima umetni?kog stvaranja i komunikacije.

Zamišljena je kao izlaga?ki prostor za tematski i kurirani umetni?ki sadržaj koji u inicijalnoj fazi ?ine radovi 10 vizuelnih umetnika/umetnica iz Srbije i 10 iz Austrije pristiglih na konkurs koji se za ovu priliku raspisuje.

Javno pokretanje onlajn platforme „Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance“ planirano je za mart 2021. godine, kada se obeležava 20 godina od osnivanja Austrijskog kulturnog foruma Beograd kao i 185 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa izme?u Austrije i Srbije.

Konkurs je otvoren do 31. januara 2021. u 23:59 po srednjeevropskom vremenu, a   prijavljivanje je mogu?e na slede?em linku: secondglance.rs/application. Detaljne propozicije za prijavljivanje u?esnika nalaze se na linku https://www.secondglance.rs/sr.

Odluku o izboru radova donosi šesto?lani žiri u sastavu: dr um. Aleksandra Jovani?, docent Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu; mr Dejan Kalu?erovi?, umetnik, suosniva? organizacije za umetnost i kulturu Verein K iz Be?a; Miroslav Kari?, kustos, Muzej savremene umetnosti, Beograd; dr Sanja Koji? Mladenov, viša kustoskinja, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad; mr Mirjana Boba Stojadinovi?, umetnica; mr Jelena Gliši?, Austrijski kulturni forum Beograd.

Svaki umetnik/umetnica ?iji rad bude odabran dobi?e honorar u iznosu od 600 evra.

Projekat se realizuje u saradnji sa lokalnim partnerom – Udruženjem KomunikArt iz Pan?eva.