NAGRADA “ANĐELKA MILIĆ” DR IVANI KRONJI

Nagradu „An?elka Mili?“ za 2021. godinu za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja) dobila je dr Ivana Kronja za studiju „Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma: Telo, rod i identitet. Evropa-SAD-Srbija“ (Filmski centar Srbije, Beograd, 2020).

Knjiga „Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma: Telo, rod i identitet (Evropa – SAD – Srbija)“ je rezultat multidisciplinarnog teorijskog istraživanja u oblasti istorije i estetike filmske avangarde, teorije predstavljanja, te kulturološke i filmološke analize istorije srpskog eksperimentalnog filma.

Studija na gotovo 600 stranica donosi detaljan akademski pregled nedovoljno poznate istorije avangardnog i eksperimentalnog filma u svetu i kod nas, kao i kulturološko i rodno ?itanje filmske umetnosti primenjeno na filmski eksperiment.

Višeslojno istraživanje nudi podsticaj vizuelnim umetnicima u domenu kratkog filma i videa, kao i razvoju doma?e filmologije.

Knjiga se doti?e i veoma aktuelnih tema prikazivanja tela u savremenoj umetnosti, estetike kvir filma i kritike okultizma na filmu.

Žiri za dodelu Nagrade „An?elka Mili?“ za 2021. godinu je odlu?ivao u sastavu: prof. dr Nevena Petruši?, dr Žarka Svir?ev i dr Lilijana ?i?kari?.