NAJBOLJE SRPSKE MINIJATURE U GALERIJI SINGIDUNUM

Izložba „Mali format ULUPUDS-a 2020.“, u organizaciji Odbora Slikarsko – grafi?ke sekcije, otvorena je u utorak, 15.12. u galeriji “Singidunum”  samo u prisustvu organizatora i nagra?enog autora.

Ova odluka doneta je zbog mera Kriznog štaba, a izložbu ?e publika mo?i uživo da pogleda i glasa za radove, od ponedeljka do subote, u periodu od 10 do 17 ?asova.

Ove godine predstavljena su 42 autora, sa isto toliko radova, u razli?itim tehnikama.

Svi izlaga?i su ?lanovi sekcija jednog od najstarijih reprezentativnih umetni?ih udruženja u Srbiji, ULUPUDS-a.

“Veoma nam je drago što smo, uprkos složenoj situaciji tokom cele 2020.-e godine, ipak uspeli u nameri da ovu izložbu uživo predstavimo publici u svih 8 planiranih gradova, širom Srbije. Posetioci su i ove godine mogli da glasaju za izložene radove”, saopštili su organizatori.

Ana Petrovi? – Over the Line

Izložbu su otvorile predsednica slikarsko – grafi?ke sekcije Milica Vukovi? i istori?arka umetnosti Jelena Balevi?.

“Mali format” je tokom prošle godine predstavljen u Velikoj Plani, Staroj Pazovi, Para?inu, Jagodini, Despotovcu, Arilju, Kruševcu i Beogradu.

Tatjana Trajkovi? – Ringišpil

“Iako neospornog kvaliteta, mali format umetni?kog dela je, ?ini se, ipak ostao u zape?ku istorije umetnosti, zbog ?ovekove ve?ite opsednutosti veli?inom i (nagonskog) udovoljavanja najnepouzdanijem ?ulu od svih – vidu. Tako je kroz razli?ite epohe, a naro?ito u današnjem vremenu spektakla, na snazi ostao aksiom – „ve?e je bolje“.

Da je u pitanju sistemska zabluda – jer pomenuto na?elo ne može imati univerzalnu primenu, niti se odnosi na svaki aspekt života, dokazuje upravo ljudski odnos sa delima velikih dimenzija i njegove konsekvence.

Rad Aleksandra Luki?a

Veliki formati se, mogu proglasiti idealnim (umetni?kim) proizvodom današnjice, u kojoj je jedino poželjna pasivna individua, udaljena od svakog refleksivnog sadržaja, sistemski unificirana, suštinski nezainteresovana, nekriti?na i nema.

Radovi malog formata, sa druge strane, izazivaju usmereno kretanje ka delu, uvla?e?i posmatra?a u svoje gravitaciono polje, podsti?u?i na kreativno promišljanje sadržaja i rekreiranje prvobitnih umetni?kih ideja i poruka”, navodi izme?u ostalog istori?arka umetnosti Jelena Balevi? u svom tekstu posve?enom minijaturama koje su se našle na ovogodišnjoj izložbi u Singidunumu.