NAJBOLJI EVROPSKI DOKUMENTARCI NA PALIĆU

U okviru 28. Festivala evropskog filma Pali?, koji se ove godine održava od 17. do 23. jula na Pali?u i u Subotici, bi?e predstavljene selekcije Novi evropski dokumentarni film, koji donosi najbolje dokumentarce s evropskog kontinenta, kao i Eco Dox, program baziran na dokumentarnim ostvarenjima posve?enim temama izazova o?uvanja životne sredine. Selektor oba programa je Igor Toholj.

U selekciji Novi evropski dokumentarni film bi?e prikazani filmovi „Antigona – kako se usu?ujemo!” slovena?kog reditelja Janija Severa, svojevrsni politi?ki esej o evropskoj demokratiji danas; „Felinopolis” italijanske rediteljke Silvije ?ulijeti, koji otkriva 40 godina stare snimke sa filmskih setova legendarnog Federika Felinija; letonsko-?eška produkcija „Gorba?ov. Raj” u režiji Vitalija Manskog o jednom od najpoznatijih politi?ara 20. veka Mihailu Gorba?ovu; španski film „Interegnum” (režija: Fernando Gómez-Luna i César Souto Vilanova) koji tematizuje konverzaciju izme?u dvoje ljudi na razli?itim kontinentima, u vreme aktuelne globalne pandemije; i „Nova smena“ ?eškog reditelja Jindriha Andrša, o rudaru koji je nakon zatvaranja rudnika uglja u procesu prekvalifikacije za kompjuterskog programera.

Kadar iz filma Antigona – kako se usu?ujemo!

“Autori aktuelnih evropskih dokumentaraca su itekako zapitani nad današnjom Evropom i upozoravaju – da je tranzicija isto?noevropskih društava u neoliberalni kapitalizam poprimila karakter parodije, današnji hibridni politi?ki sistemi i likovi koji u njima figuriraju ne ulivaju poverenje, a da vrednosti do kojih držimo umnogome zahtevaju preispitivanje i reinterpretaciju, baš kao i dekodiranje anti?kih mitova na ?ijem razumevanju po?iva evropska kultura. Sa druge strane, neki autori nude intimisti?ki, epistolarni pogled na ljudsku komunikaciju tokom pandemijskog lokdauna, kao kreativni odgovor ili poeti?nu terapiju posledica strašnog šoka koji je potresao ?ove?anstvo“, kaže Toholj. 

Metaplazma – slu?aj ptica

Selekcija Eco Dox predstavi?e ostvarenja „Algoritamsko ostrvo” gruzijske rediteljke Tekle Aslanišvili, „Ptice Amerike” ameri?kog reditelja Krega Lukasa, poljsko ostvarenje „Kovid-19: Svet u opasnosti” (režija: Jaros?aw Jabrzyk & ?ukasz Ruci?ski), „Voda života” ?eškog reditelja Pavela Boreckija, „Supa od jastoga” španskog reditelja Pepea Andreua,  „Metaplazma: slu?aj ptica” Nemanje Babi?a, „Obi?no ?udo-Stublaja” Branka Lazi?a, „Li?ni život rupe” ?eškog reditelja Ond?eja Vavre?ke, i „Ukradena riba” poljske rediteljke Gosia Juszczaka.

Igor Toholj je obrazložio i svoj izbor za program Eco Dox:

„Ovogodišnja selekcija ekoloških dokumentaraca po prirodi stvari u centar pažnje stavlja niz tema koje svedo?e o davno poreme?enom odnosu ljudske populacije prema prirodnim resursima i živom svetu. Mada je ina?e jasna slika ?iji sadržaj  sve više interesuje i zaokuplja pažnju evropskih dokumentarista zamagljena Covid-19 pandemijom, temom svih tema u ovom trenutku, svi delovi u mozaiku ovogodišnjeg programa reflektuju jasnu poruku i ideju o tome da nam nije ostalo još mnogo vremena za osveš?ivanje trenutne, vrlo dramati?ne pozicije u kontekstu prirodnog okruženja”

Foto: Promo