NAJBOLJI FILMOVI SANDENSA NA BELDOCSU

?etrnaesti me?unarodni festival dokumentarnog filma Beldocs, koji ?e pod sloganom “Reality Check” biti održan od 9. do 16. septembra u Beogradu, s ponosom predstavlja izbor najboljih dokumentaraca koji su prikazani na prestižnom Sandens festivalu.

Sa ovog, jednog od najve?ih svetskih festivala nezavisnog svetskog i ameri?kog filma u Beograd premijerno stižu tri dugometražna i jedan kratki film koji su na Sandensu privukli veliku pažnju gledalaca i kriti?ara.

Kadar iz dokumentarnog ostvarenja “Kako ukrotiti baštu”

U programu “Pejzaž” bi?e prikazan švajcarsko-nema?ko-gruzijski film “Kako ukrotiti baštu” (Taming the Garden) u režiji Salome Jaši (Salomé Jashi). Ova dokumentarna oda rivalstvu izme?u ljudi i prirode, pripoveda pri?u o mo?nom ?oveku koji se prepušta neobi?nom hobiju: on kupuje vekovna stabla, od kojih su neka visoka i po 30 metara, od zajednica duž gruzijske obale i presa?uje ih u svoj privatni vrt, menjaju?i tako ?itave pejzaže. Film prati taj neverovatan proces i prikazuje potrebe i vrednosti današnjeg gruzijskog društva, osvr?u?i se i na temu prisilnih migracija, gde “iskorenjivanje” nije samo metafora.

Greška u matriksu Rodnija Ešera

U program “Udarni termin” uvršten je ameri?ki film “Greška u Matriksu” (A Glitch in the Matrix) Rodnija Ešera (Rodney Ascher), autora hit esej-filma “Soba 237” (Room 237) o otka?enim teorijama iza filma “Isijavanje”(The Shining). Ovaj fascinantan i vizuelno stimulativan dokumentarac ispituje teoriju simulakruma a time i ideju da svet u kome živimo možda nije sasvim stvaran. Ova teorija stara je koliko i Platonova Republika i aktuelna kao tviter nalog Elona Muska, pa “Greška u Matriksu” prati nastanak te ideje tokom vekova, od filozofskih angažmana starih Grka preko istraživanja Filipa K. Dika i autorskog rada sestara Va?ovski pa do vodec?ih nau?nika, teoreti?ara igara i entuzijasta.

Prizor iz filma Svuda samo svetlo

Reditelj Teo Entoni (Theo Anthony) u ameri?kom filmu “Svuda samo svetlo” (All Light Everywhere), nagra?enom posebnom nagradom za Nonfiction Experimentation, kre?e od “efekta posmatra?a” koji se koristi u fizici za opisivanje procesa u kojem ?in posmatranja ometa sistem koji se posmatra. U svom kaleidoskopskom eseju Entoni istražuje odnos izme?u na?ina na koji vidimo stvari i alata i praksi uklju?enih u ?in vi?enja i vešto isti?e kako je ?in vi?enja ispolitiziran i koliko naše metode uokvirivanja mogu biti pogrešne.

Duhovi i stene: Mit sa Azora u režiji Ajlin Gukmen

Švajcarsko-portugalsko-ma?arsko-beljgijski kratki film “Duhovi i stene: Mit sa Azora” (Spirits and Rocks: an Azorean Myth / Espiritos e Rochas: um Mito Açoriano) u režiji Ajlin Gukmen (Aylin Gökmen) dešava se na vulkanskom ostrvu, gde su stanovnici uhvac?eni u neprekidan ciklus: nad njima se nadvijaju pretnje predstojec?im erupcijama i teret prošlih trauma. Neki se oslanjaju na mit i verska uverenja da bi protuma?ili svoju nesigurnu situaciju dok drugi pokazuju otpornost.

Tokom ovogodišnjeg Beldocsa bi?e prikazano 100 filmova u ustaljenim festivalskim programima: Me?unarodni takmi?arski program, Srpski takmi?arski program, Vatromet, Meteori, Povetarac, Naslovna strana i drugim.

Foto: Promo