NE SMETE PROPUSTITI: PREDSTAVA O ZAMIŠLJENOM PUTOVANJU ANDRIĆA I CRNJANSKOG

Premijera predstave Zagreb – Beograd via Sarajevo, ra?ene prema drami Jelice Zupanc bi?e održana u nedelju, 21. novembra u 20 sati na sceni Ljuba Tadi? Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

U komadu ?ija se radnja odvija u vozu od Zagreba do Beograda, pratimo zamišljeno putovanje dva velikana naše književnosti: Ive Andri?a i Miloša Crnjanskog.

Nakon tek završenog Prvog svetskog rata u kom je Crnjanski ratovao na strani Austrougarske, a Andri? bio utamni?en u Mariboru zbog sumnje da je u?estvovao u sarajevskom atentatu, oni se sre?u u Zagrebu u trenutku ujedinjenja jugoslovenskih naroda u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.

Pod pritiskom i euforijom pobede i poraza, rasturanja i stvaranja država, raskidanja sa starim i zapo?injanja novog, na ovom putovanju koje se odvija po?etkom 1919, ulazimo u emotivni, intelektualni svet dvojice mladih pisaca koji otvaraju mnoga pitanja – preispituju?i ono što je prošlo i anticipiraju?i ono što tek dolazi.

Lik našeg Nobelovca u ovoj predstavi tuma?i Aleksej Bjelogrli?, dok Crnjanskog na scenu donosi Miodrag Dragi?evi?. U predstavi igraju i Nebojša Milovanovi? (kom je poverena uloga Doktora A), Marko Janketi? (mornar), Nikolina Vujevi? koja tuma?i ulogu dame iz kabarea, mlade Austrijanke, kao i Joakim Tasi?, u ulozi veoma mladog vojnika K.

Režiju, adaptaciju i scenografiju uradio je Gor?in Stojanovi?. Lana Cvijanovi? je bila zadužena za kostime. Ana ?or?evi? je komponovala songove. Ljiljana Mrki? Popovi? bila je saradnik za scenski govor, Bogdan Brakovi? je bio zadužen za dizajn zvuka. Plakat za predstavu uradio je Mirko Ili?, jedan od najve?ih dizajnera i ilustratora današnjice.

Ovom predstavom, JDP obeležava 60 godina od kada je Ivo Andri? nagra?en Nobelovom nagradom za književnost. Andri? je od 1956 do 1965. godine bio predsednik Pozorišnog saveta JDP. 

Naslovna fotografija: Gor?in Stojanovi? i glumci na prvoj probi 29. juna 2021. FOTO: JDP