NEBU POD OBLAKE, MORU POD TALASE

Prvog dana septembra u galeriji Singidunum (Kneza Mihaila 40) bi?e otvorena izložba grafika naše poznate umetnice Tatjane Trajkovi?. Izložba pod nazivom Nebu pod oblake, moru pod talase, bi?e otvorena za posetioce sve do 10. septembra u ovoj prestoni?koj galeriji. 

Dobro more, Tatjana Trajkovi?

Nakon Velike Plane, Zemuna i Pan?eva, ovo je ?etvrta samostalna izložba umetnice koja je diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna na prelazu izme?u dva milenijuma, na odseku grafika knjige/fotografija.

Tatjana Trajkovi? provela je 16 godina rade?i kao grafi?ki dizajner, art direktor, urednik fotografije i novinar, a 2017. osniva udruženje Centar za umetnost i kulturu Artelje, ?ije su aktivnosti usmerene na podršku deci i roditeljima kroz likovne radionice, predavanja, edukaciju i art terapiju.

Iza sebe ima više od 15 grupnih izložbi u regionu. Poslednje tri godine aktivno se bavi monotipijom, a u svom umetni?kom radu primenjuje i kolaž, akvarel i akril na platnu.

“U okviru teme Nebu pod oblake i moru pod talase radim grafike koje opisuju otisak duše. Verujem da duša treba da leti sama, i dok je dan i dok je no?, da sakuplja najsuptilnije emocije iz okruženja u kome je slobodna, opuštena i nesputana. Njeno je nebo, njeno je more, njen je i ceo podzemni svet. Kada je duša slobodna ?ovek vidi duboko, razgovara sa životinjama, poznaje šumu i oblake”, objašnjava umetnica i dodaje: “Razli?iti su na?ini na koji može da se poleti, razli?iti su prizori na koje se u tom letu nailazi i to je osnovna tema kojom se bavim. Svaki utisak postaje otisak!”

Radovi su ura?eni u tehnici monotipije, u razli?itim formatima. Monotipija je tehnika otiskivanja samo jednog otiska. On je jedinstven i neponovljiv, baš kao i svaki let duše. Ne može se umnožiti niti se može podeliti, ostaje kao jedinstven prikaz momenta u kome je let trajao.